Koda: värsked alko- ja tubakaideed ohustavad ärivabadust

FOTO: Postimees/Scanpix

Alkoholi- ja tubakapoliitika nn rohelised raamatud sisaldavad mitmel juhul ettevõtlusvabadust oluliselt piiravaid ideid, lisaks paisutavad salaturgu, hoiatab kaubandus-tööstuskoda.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi väitel on tulemus selline, kuna dokumentide ettevalmistamisel ei ole arvestatud piisavalt kõikide huvigruppide arvamustega.

Tema sõnul on praegu tegu dokumentidega, mida saab iseloomustada ideede kogumikena, kuhu on koondatud erinevaid maailma praktikaid, millest kõik ei ole Eestile ei kohased ega mõistlikult rakendatavad.

«Kindlasti ei tohiks sealt otsida kindlaid ja kokkulepitud lahendusteid, sest neid seal lihtsalt ei ole,» teatas Palts pressiesindaja vahendusel. «Tuleb kriitiliselt analüüsida, kas rohelistes raamatutes sisalduv on reaalne või mitte ning kas soovitud eesmärgini võiks viia ka rõhuasetuse muutmine või sootuks teistsugused lahendused.»

Palts leidis, et kuna eesmärk peaks olema eelkõige noorte seas tarbimise vähendamine, siis oleks ilmselt mõistlikum suunata suurem tähelepanu tarbijate ning eriti noorte harimisele ja ennetustegevustele.

Ta lisas, et kindlasti tuleks mõlema valdkonna puhul näha ette oluliselt konkreetsemaid meetmeid salaturu osakaalu vähendamiseks, sest kavandatud aktsiisitõusude ja lisanduvate piirangute valguses on kindlasti reaalne oht selle kasvamiseks.

Kaubandus-tööstuskoda tõi välja, et rohelised raamatud peaksid hakkama kujundama alkoholi- ja tubakavaldkonna õigusloomet, kuid hetkel nendes esitatud ettepanekud pole protsessis osalenute konsensuslikud otsused või kokkulepped ja neis ei ole arvestatud kõikide huvigruppide sisulisi seisukohti.

Kaubanduskoda on olnud kaasatud ühe – alkoholivaldkonna – rohelise raamatu koostamisse, kuid mitte teise, tubakapoliitika oma koostamisprotsessi.

Viimasesse keeldus ministeerium nii tubakatööstuse kui ka kaubanduskoja esindajaid kaasamast vaatamata asjaolule, et kaubanduskoja umbes 3200 liikmest on tubakavaldkonnaga ehk otsesemalt seotud vaid alla kümne ettevõtte, kuid kaubandusega seotud ettevõtjaid on liikmeskonnas kümneid kordi enam.

Koja hinnangul annab see selge signaali sellest, et ettevõtjate suuremat kaasamist protsessi sooviti vältida, mistõttu on keeruline antud protsessist rääkida ka kui kaasavast ja avatust.

Hetkel on rohelistes raamatutes ettepanekud, mis näiteks puudutavad erinevate alkohoolsete jookide aktsiisimäärade ühtlustamist, täiendavate reklaamipiirangute kohaldamist (kuni reklaami lauskeelamiseni välja), erimaksu kohaldamist alkoholi sisaldavatele kosmeetikatoodetele. Tubakatoodete puhul on välja pakutud näiteks kaubamärkide kasutamise ja müügikohas tubakatoodete väljapaneku piiramine.

Eeltoodust tulenevalt olekski praegusel juhul koja väitel oluline analüüsida, kas väljapakutud keelud ja piirangud aitaksid ka tegelikult kaasa valitsuse seatud eesmärkide täitmisele ning oleksid reaalselt ja mõistlike kuludega rakendatavad ning Eestis kohased.

Kaubanduskoda ootab eelkõneldud dokumentide kohta arvamust oma liikmetelt, kuid kutsub ka kõiki valdkonnaga kokkupuudet omavaid ettevõtjaid omapoolset arvamust avaldama.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurima vabatahtliku liikmeskonnaga mitteriiklik ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad pea 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet, millest 96 protsenti on väikese ja keskmise suurusega äriühingud.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles