Paljudele teeb muret arvutite kehv kvaliteet

FOTO: AFP Photo/SCANPIX.

Tarbijakaitseametile märtsikuus laekunud kaebustest ning nõustamistelefonile tulnud telefonikõnedest puudutas suur osa erinevaid tehnikakaupu, paljudele tegi muret arvutite kehv kvaliteet või remondi venimine.


Kokku esitati ametile märtsikuus 225 avaldust, nendest 103 kaubanduse kohta. Erinevate tehnikakaupade - sh kodutehnika, arvutite ja tarvikute, telefonide ja muude sidevahendite, TV-, muusika- ja raadiokaupade kohta laekus märtsis 43 kaebust.

Lisaks oli probleeme mööbliga (9 kaebust) ning jalatsite, käekottide ja kohvritega (28 korral). Rõivaste ja teiste tekstiilitoodete kohta kaevati märtsis 8 korral, teatas tarbijakaitseamet.

Teenuste kohta laekus 115 pretensiooni, millest 24 puudutas internetikaubandust, 14 turismiteenuseid, 10 ehitusteenuseid, 9 kaabel-, digi- ja satelliittelevisiooni, 7 kaugmüüki ja 6 finantsteenuseid.

Märtsis tegid tarbijad ning ettevõtjad tarbijakaitseametile 600 kirjalikku järelepärimist. Huvi tunti ka sel kuul eelkõige internetikaubanduse ning finantsteenuste (laenude, liisingute) vastu.

Palju küsiti ka ehitus-, turismi- ning telefoniteenuste kohta. Reklaami kohta tegid tarbijad 55 järelepärimist. Toidukaupade kohta tehti tarbijakaitseametile 39 järelepärimist. Endiselt küsitakse palju ka arvutite kohta.

Pea kümnendikul helistajatest mure arvutiga

Tarbijakaitseameti info ja nõustamise telefonil 6 201 707 nõustati tarbijaid märtsis 1258 korral.

Tööstuskaupadega oli probleeme 648 korral. Palju oli probleeme tehnikakaupadega, millest ainuüksi arvutitega  oli probleeme 108 helistajal, kes tundsid muret arvuti kehva kvaliteedi ning remondiaja venimise üle.

Telefonide ning sidevahendite pärast helistati 63 korral ning kodutehnika pärast 49 korral. Viimaste puhul polnud tarbijad rahul sellega, et poest ostetud kaup osutus ebakvaliteetseks või polnud töökorras. 37 telefonikõnet tehti märtsikuus mööbli pärast.

Märtsikuus tekitasid toidukaubad küsimusi 49 korral. Peamiselt kurdeti toidukaupade kvaliteedi, realiseerimistähtaja ületanud kauba või hinnaerinevuste üle.

Teenuste tõttu helistati 375 korral. Finantsteenuste pärast helistati märtsis 55 korral. Küsimusi tekitasid nii erinevad laenud, liisingud kui ka inkassofirmade käitumine ning erinevad arved. Teistest rohkem küsiti ka kaugmüügi (sh internetikaubandus) kohta (35 korral) ning eluasemekulude kohta (36 korral). Turismiteenuste kohta küsiti infotelefonilt nõu 32 korda.

Reklaamidega seondus 11 kõnet, mille puhul enamasti poldud rahul reklaami eksitava sõnumiga või pealetükkiva esitusviisiga.

Tarbijakaitseamet koostas märtsis kaubandus-ja teenindusettevõtetele 421 kontrollakti. Kontrollimise põhjal tehti 6 ettekirjutust, 103 otsust väärtegude kohta kogusummas 93 280 krooni, suulise hoiatusega piirduti 6 korral.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles