Noored meedikud: Eestis ei leia infot vabade töökohtade kohta

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eesti meditsiinitudengite ja noorte arstide sõnul tuleks Eestis luua ühtne infobaas, kuhu saaks koondada andmed nii praktika-, töö- kui ka elamisvõimaluste kohta erinevates Eesti haiglates ning sealsetes asulates.

«Sellist praktilist infot sisaldavad ka tööjõuvahendusfirmade poolt levitatavad pakkumised. Noore arstini tuuakse ülevaade elamis- ja töötingimustest teisel pool lahte või isegi polaarjoont, samas kui Eestis elamise ja töötamise võimalust (väljaspool tõmbekeskusi) on tulnud pigem ise aktiivselt otsida,» selgitab «Mina usun Eesti meditsiini tulevikku» meeskonna liige Martin Reim.

Ta lisas, et kõnealuse andmebaasi loomisega tahetakse muuta noortel Eestis töö ja elamise leidmise lihtsamaks ning seeläbi suurendada Eestisse jäävate noorte arstide hulka.

Loodav infobaas peaks koondama kogu noorele arstitudengile ja arstile vajaliku info nii praktika-, töö- kui ka elamisvõimaluste kohta erinevates Eesti haiglates ning sealsetes asulates.

14. jaanuaril saatis algatuse «Mina usun Eesti meditsiini tulevikku» meeskond haiglatele üleskutse olukorra parandamiseks, kuna hetkel puudub tulevastel arstidel hea ülevaade elamise ja töötamise võimalustest paljudes Eestimaa haiglates ja asulates.

Postimees kirjutas samal teemal 2011. aastal ning toona rääkis Eesti arstide liidu juht Andrus Mäesalu, et nende liidul pole eraldi andmebaasi vabade töökohtade kohta Eesti meditsiiniasutustes. «Teame seda infot läbi isiklike kontaktide,» selgitas ta. Vastavat andmebaasi polnud liidul ka kavas luua, kuna üldjuhul on arstid kindla spetsialiseerumisega ning otsivad konkreetset tööd konkreetses kohas, mitte lihtsalt vaba kohta.

Arstide liidu kodulehel olevat välisriikide töökuulutuste avaldamist põhjendab Mäesalu sellega, et kodulehel on väljas nende pakkumised, kes ise on arstide liidu poole pöördunud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back