Soojuspumpade müra häirib naabreid

Õhksoojuspumbad maja küljel.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Terviseameti teatel on päevakorda tõusnud probleem soojuspumpade müraga, mis naabruses elavates elanikes pretensioone tekitab.

«Peamiselt on pretensioonide põhjuseks naabruses töötavad õhksoojuspumbad. Harvemini leiab pumbaomanik ise, et tema enda paigaldatud agregaat põhjustab eeldatust valjemat müra,» teatab terviseamet oma koduleheküljel.

Müra piirnormid

Lähtudes välisõhu kaitse seadusest on sotsiaalministri määrusega kehtestatud tehnoseadmete müra piinormid elamute välisterritooriumitel. A-korrigeeritud müra piirnorm päeval on 50 dBA ning öösel 40 dBA. Öine lubatud maksimaalne müratase on 45 dBA. Tehnoseadme müra ei tohi normtasemeid ületada naabermaja juures ega ka naaberkorteri rõdul.

Seadme ning paigalduskoha müraandmed võimaldavad ligikaudu hinnata kujunevat müraolukorda. «Eeldame, et külmema ilma korral peaaegu pidevalt töötava õhksoojuspumba põhjustatud müra ekvivalenttase on ühe meetri kaugusel 60 dBA. Linna või asula elurajoonis jääb majade vahele sageli kümmekond meetrit. Lihtsustatud arvutuse põhjal on keskmine müratase 10 m kaugusel seadmest umbes 40 dBA,» kirjutab terviseamet.

Arvestades aga ka tehnoseadme kompressori ja ventilaatori müra tonaalsusega, võib lõpptulemus häirivuse hindamisel kuni 5 dBA võrra suureneda ning öist lubatud mürataset ületada.

Müra vähendamine

Lisaks soojuspumba tehnilistele näitajatele on oluline paigalduskoha valik. Eelkõige võiks kaaluda õhk-vesi soojuspumba ja õhukanalite  asjatundlikku ehitamist kütteruum, soovitab terviseamet.

Õueseadmed jäägu võimalikult kaugele naaberkruntide müratundlikest paikadest. Hea tulemuse võib anda asukoht müra takistavate hooneosade varjus, vältides ühtlasi heli peegeldumist naabrite suunas pööratud fassaadidelt.Kui hoonestus rahuldavat lahendust ei paku, tuleb vaagida helilaineid neelavate müratõkete rajamist.

Terviseameti füüsikalabori spetsialistid on kompetentsed nõustama müraprobleemide ennetamiseks vajalike lahenduste leidmisel, aga ka olemasolevate tehnoseadmete müra uurimisel. Laboris koostatavad mürakaadrid annavad ettekujutuse seadmete müra levimisest arvuti abil modelleeritud tingimustes.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles