Tubakaeksperdid: mentooliga sigaretid tõukavad noori suitsetama

Mentooliga sigaretid meelitavad eriti noori.

FOTO: Peeter Langovits

Terviseasjatundjad vaidlevad vastu majandusministeeriumile, kelle väitel puuduvad veenvad tõendid selle kohta, nagu oleksid mentooliga sigaretid üks olulisemaid tegureid, mis tõukab noori suitsetamisega alustama. Ministeerium ei soostunud avalikustama, millistele uuringutele tuginedes anti seesugune hinnang euroliidu uuele tubakadirektiivile.

«Mentool on tubakatoote koostisosade lisand, mida tootjad lisavad teadlikult, et muuta sigarette meeldivamaks ja ligitõmbavamaks,» rääkis Tervise Arengu Instituudi tubakaekspert Tiiu Härm. Ta selgitas, et mentool tuimastab kurku ning muudab suitsu mahedamaks, peites tubakasuitsu kareduse ja tehes suitsetamise lihtsamaks. «Jahutava toime tõttu kipuvad mentoolsigarettide suitsetajad rohkem suitsu alla tõmbama. Selline toime koos mündimaitsega meeldib eriti noortele,» tõdes ta.

Härm väidab Hollandi riikliku rahvatervise ja keskkonna instituudi ning Saksamaa vähiuuringute keskuse ühisele uuringule tuginedes, et mentoolsigarettide suitsetamine on noorukite seas laialt levinud ja see on sageli nende esimene sigaretitüüp. Samuti võib mentooli kasutamine tekitada ekslikku turvatunnet. «Uuringud näitavad, et mentoolsigarettide suitsetajad on sageli eksiarvamusel, justkui aitaks see ühend võrreldes ilma mentoolita sigarettidega tervist mingil moel paremini kaitsta,» selgitas Härm.

Mentool kiirendab sõltuvust

Ka Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Marge Reinap toonitab, et kuna mentool varjab tubaka ebameeldivat maitset, muudab see sigaretid suitsetamisega katsetajatele, eriti noortele, vastuvõetavamaks ning ühtlasi soodustab suitsetamisega alustamist. «Eestis ei ole küll hinnatud mentooliga sigarettide tarbimislevimust, kuid näiteks USAs tehtud uuringud näitavad, et mentooliga sigarette tarbivad rohkem noored,» rääkis Reinap. Ta lisas, et mitmetes teadusuuringutes on korduvalt tõestatud, et mentoolsigarettide suitsetamisel tekib sõltuvus kiiremini ning seda eriti noorte hulgas.

Majandusministeerium viitas oma arvamuses, et euroliidu uues tubakadirektiivis toodud karmid meetmed võivad tarbijat suunata salaturule, kus mentoolilisandiga tooted ja peenikesed sigaretid on endiselt saadaval.

«Tarbijate salaturule suunamise argumendil on siin vähe kaalu, sest suitsetamisega alles katsetavatel inimestel ja noortel puudub vajadus minna tubakatooteid salaturult ostma,» ei nõustu Reinap selle väitega.

Keelamiseks vähe alust

Postimees soovis majandusministeeriumist teada saada, millistele materjalidele tugineti mentooliga sigarettide võimalikku kahjulikkust hinnates. Ministeerium jättis sellele küsimusele vastamata.

Majandusministeeriumi pressiesindaja vahendusel saadud vastuses kinnitatakse, et nad toetavad igati kõiki tegevusi, mille tulemusena noored hoiduksid suitsetamisega alustamisest või mis motiveeriks neid suitsetamisest loobuma, kuid eelnõus toodud tubakatoodete koostisosade piiramist puudutav meede ei täida nende hinnangul seda eesmärki.

«Eelnõu koostajad on ise oma seletuskirjas viidanud, et mõju on eeldatav ja nad ei tugine ühelegi uuringule, mis seda eeldust toetaks. Seega ei saa me toetada eeldusel põhinevat ettepanekut,» seisab vastuses.

Valitsusele saadetud arvamuses leidis majandusministeerium, et mentooliga sigarettide puhul on tegemist eraldi tootekategooriaga, millel on kindel tarbijaskond. Puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et mentooliga sigaretid oleks üks olulisemaid tegureid, mis tõukab noori suitsetamisega alustama. Ka leidis ministeerium, et mentooliga sigarettide suitsetajate kohta käivad andmed ei näita mingit seost mentooliga sigarettide eelistamise ja noorte suitsetamise levimusmäära vahel.

Euroopa Liidul on kavas keelata lisaainete, sealhulgas mentooli, kasutamine sigarettides, ja kehtestada nõue, et sigareti läbimõõt peab olema vähemalt 7,5 mm.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles