Euroopas toodavad kõige vähem olmeprügi eestlased

Olmejäätmete käitlemine.

FOTO: Toomas Huik

Eurostati andmetel tekkis Eestis tunamullu olmeprügi ühe elaniku kohta 298 kilogrammi, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide seas kõige väiksem näitaja.

Eurostati andmetel toodeti olmeprügi kõige rohkem – 718 kilogrammi – ühe elaniku kohta Taanis. Keskmiselt toodeti samal aastal Euroopa Liidus ühe elaniku kohta prügi 503 kilogrammi.

Lätis toodeti 2011. aastal olmeprügi 350, Leedus 442 ja Soomes 505 kilogrammi ühe elaniku kohta.

2011. aasta andmetel ladestati Eestis prügilatesse 70 protsenti olmeprügist, mis oli ligi kaks korda suurem Euroopa Liidu keskmisest.

Eestis taaskäideldi 20 protsenti ja kompostiti 10 protsenti olmeprügi. EL-i keskmised näitajad olid vastavalt 25 ja 15 protsenti.

Eestis, Lätis, Bulgaarias, Küprosel, Rumeenias ja Kreekas ühtegi kilogrammi prügi põletamisele ei läinud.

Eurostati andmetel tekkis 2010. aastal EL-i liikmesriikides elaniku kohta kõige vähem olmejäätmeid, 304 kilogrammi, Lätis. Eesti oli 311 kilogrammiga tagantpoolt teine.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles