iDeal kampaania

Mitmed STV kliendid pöördusid trahvi tõttu tarbijakaitsesse

STV lõpetas Kanal 2 edastamise mullu detsembris.

FOTO: Lugeja pilt

Tarbijakaebuste komisjoni poole on pöördunud mitmed STV kliendid, kellelt STV nõudis hüvitist, kui kliendid otsustasid enne tähtaega lepingu lõpetada. Kliendid otsustasid aga lepingu lõpetada, kuna  STV lõpetas Kanal 2 levitamise.

«Praeguse seisuga on tarbijakaebuste komisjon teinud kuue STVga seotud kaebuse osas otsused, viis STVga seotud kaebust läheb tarbijakaebuste komisjoni istungitele veel sel kuul ja kaks kaebust aprillis,» kinnitas tarbijakaitseameti pressiesindaja Kadri Paul, kes ei välista, et jooksvalt võib kaebusi komisjonile veel lisanduda.

STV katkestas mullu detsembris kaabellevivõrgus telekanali Kanal 2 levitamise, mille peale otsustasid mitmed kliendid lõpetada STVga lepingu enne tähtaega. Operaator teatas seepeale klientidele, et neil tuleb tasuda leppetrahv.

Tänaseks on tarbijakaebuste komisjon arutanud juba kuut kaebust. Kolmel juhul on komisjon leidnud, et trahvi küsimine on õigustühine, kolmel juhul on klient STVga kokkuleppele jõudnud.

Hüvitasid digiseadme maksumuse

Kokkuleppe saavutanud kliendid leppisid sellega, et neil tuli tasuda lepingu  ennetähtaegse  ülesütlemise  korral  kasutusse  antud  digiseadme  maksumus. Ühel juhul nõudis STV algselt, et tarbija tasuks 43,65 eurot, kuid kokkuleppe järgi tasus tarbija 20 eurot ja seade jäi temale.

Teisel juhul saavutati kokkulepe, et STV tühistab tarbijale esitatud arve summas 57,85 ja klient tasub kokkuleppe põhjal STV-le  26 eurot.  Kasutuslepingu  esemeks  olnud  seade  jäi  tarbijale.

Kolmandal juhul tühistas STV tarbijale  esitatud  nõude  summas  51.67 eurot. Seevastu tuli endisel kliendil maksta STV-le kokkuleppel  põhinev summa  12,66 eurot. 

Ülejäänud trahve pidas komisjon õigustühisteks.

Näiteks teatas 7. jaanuaril STV ühele ennetähtaegselt lepingust loobunud kliendile, et tuleb maksta trahv summas 66,98 eurot  (12.66 abonentmaks  Viasat  Films  kanali  eest  ja  54.32 digiboksi  väljaostmine).

Tarbija ei nõustunud leppetrahviga ja pöördus tarbijakaitseametisse. AS STV teatas seepeale ametile, et tarbija omab kohustusi kolmandate isikute ees ning peab seetõttu kandma lepinguga ettenähtud soodustuse kulud. Samuti lasus STV hinnangul tarbijal kohustus tasuda seadme hind.

Tarbija sellise vastusega ei nõustunud ja esitas avalduse tarbijakaebuste komisjonile.

Komisjoni istungil möönis ka STV, et on tarbijaga sõlmitud lepingut rikkunud, kuid vaatamata sellele leidis STV, et tarbija peab hüvitama lepingu erakorralise ülesütlemisega põhjustatud kahju.

Kasulik kompromiss

Komisjoni  hinnangul  on  tüüptingimus,  et  tarbija  peab  oma  kohustuse  täitma  ka  juhul,  kui  kaupleja  oma  kohustust  ei  täida.  Sellekohane  tingimus  viib komisjoni hinnangul lepingu  selgelt  tasakaalust  välja.  Samuti  piiratakse  sellega  ebamõistlikult tarbija  õigust  lõpetada  leping. 

Komisjon otsustas, et STV-l pole õigust nõuda leppetrahvi ega muud rahalist nõuet.

«STVga seotud kaebusi arutati ühel päeval, kuid iga tarbija kaebust arutati eraldi, sest nõuded on iga kaebuse puhul erinevad,» kinnitas Kadri Paul.

«Oleme tarbijakaitsjatega erineval seisukohal. Me ei ole nende otsustega leppinud, meie advokaat töötab,» ütles AS STV juhatuse liige Erik Reinaru. Tema kinnitusel nõustus osa klientidest kompromissiga, sest neil tekkis võimalus digiboks odavalt välja osta. Digiseadet saab kasutada ka teise operaatori puhul, mistõttu oli tehing kasulik.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles