Soojuspumba vajalik töövõimsus lase välja arvutada spetsialistil

Soojuspump pakub kokkuhoidlikku, kuid efektiivset ja lihtsalt paigaldatavat kütte- ja ventilatsioonilahendust.

FOTO: Bestair

Tähtis on valida soojuspump võimsusega, mis oleks ligilähedane energiavajadusega. Soojuskoormuse täpse arvutamise ja küttelahenduse koostamisega peaksid tegelema oma ala spetsialistid, sest üle- ja aladimensioneerimine ei anna lubatud tulemust ja säästu.

Õige võimsusega seade tagab ökonoomse kütmise ja tarbeveega varustamise. Spetsialisti arvestuste ja arvutusteta võivad otsused osutuda valedeks – näiteks juhul, kui seadme võimsus on väiksem eramu soojustarbimusest, töötab seade ettenähtust rohkem ning tarbib ka enam energiat. Samuti kulutab see soojuspumba tööressurssi ja lühendab seadme eluiga.

Sellest tulenevalt on mõttekas osta seade usaldusväärsest esindusest. Samuti tuleks pakkumiste võrdlemisel jälgida, et tegemist oleks omavahel võrreldavate toodetega ehk et need oleks samaväärsed oma võimsuse ja kasuteguri ning kvaliteedi poolest. Kuna seadet ei soetata üheks aastaks, vaid tehtav investeering on pikaajaline, peaks otsus olema kaalutletud.

Erinevad arvutused on tõestanud, et soojuspumbaga kütmisel on kulutused muude kütteliikidega võrreldes tunduvalt väiksemad. Püsikulude järsk langus muudab soojuspumba tasuvusaja lühikeseks, mahtudes tavaliselt vaid mõne aasta sisse.

Lihtsad arvutused näitavad, et Eesti tingimustes on õhusoojuspumba kasutamine majanduslikult otstarbekas. Võrreldes soojuspumpa teiste alternatiivsete kütteliikidega, tuleks investeeringute vahe jagada ekspluatatsioonimaksumuste vahega – see näitab, kui kiiresti seade end ära tasub ning kui mõistlik investeering õhusoojuspump tegelikult on.

Hoolimata pakutavate küttesüsteemide rohkusest ja erinevatest võimalustest, tuleks kõigepealt mõelda oma hoone soojustamisele ja alles seejärel säästliku küttesüsteemi paigaldamisele.

Soojuspump

Soojuspump on energeetiline seade, mis kasutab soojuse tootmiseks ümbritsevasse keskkonda salvestunud soojusenergiat. Soojuspumbas võib ära kasutada nii välisõhu, veekogu kui ka maapinna soojust, mis muudetakse vastava tehnoloogia abil eluruumi või tarbevett kütvaks energiaks.

Õhk-vesi-tüüpi soojuspumba peamised eelised:

• madalad ülalpidamiskulud – õlikatlaga võrreldes viis korda väiksemad hooldus- ja püsikulud

• sõltumatus energiapoliitikast

• lühike tasuvusaeg ja pikk eluiga – näiteks õlikatlaga võrreldes kestab kaks korda kauem

• keskkonnasõbralik – ei tekita saastet ega jääke

• minimaalne müratase katlaruumis

• lihtne ja kiire paigaldus

• võtab vähe ruumi

• sobib nii väljaehitatud küttesüsteemi asendamiseks kui ka radiaatori- ja põrandaküttesüsteemidega liitmiseks

Allikas: Bestair

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles