Liikluskindlustuse fond aitab löökaukude eest kahjuhüvitist nõuda

Löökaukudega tänav.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) ja D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus riputasid veebi juhendmaterjalid, kuidas sõiduki lõhkumisel löökaugus teeomanikult hüvitist saada.

Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Vabatahtliku sõidukindlustuse ehk kaskokindlustuse korral hüvitab kahju kindlustusandja, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole, tuleb kogu kahju nõuda tee omanikult, sest kohustuslik liikluskindlustus selliseid kahjusid ei hüvita.

Lisaks juhistele on LKFi veebilehel ära toodud ka kohtuvälise kahjunõude ja hagiavalduse blanketid ning lingid kohtulahenditele.

LKFi juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul on teede kvaliteet iga aastaga muutunud kehvemaks nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. «Eelmisel talvel hüvitasid kindlustusseltsid löökaukudest tingitud kahjusid 200 000 euro ulatuses,» ütles Jesse ning prognoosis, et käesoleval aastal summa ilmselt mitmekordistub.

«Arvesse võttes asjaolu, et vaid kolmandikul sõidukitest on kaskokindlustus, võivad liiklejate ainuüksi otsesed kahjud lõhutud rehvide, velgede ja silladetailide asendamiseks ulatuda sel aastal kuni kahe miljoni euroni. Kahjuks keelduvad omavalitsused sageli inimestele teeaugus tekkinud kahju hüvitamast ja otsivad võimalusi vastutusest kõrvalehiilimiseks, eksitades inimesi täiesti suvalistele paragrahvidele ja kohtulahenditele osundamisega, mis tegelikult aga omavalitsust vastutusest ei vabasta. Veebis avaldatud nõudekirjade näidiste ja viidetega asjakohastele seadusesätetele proovime olukorda liiklejate jaoks leevendada ja kahju sissenõudmist hõlbustada,» rääkis Jesse.

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse juhatuse liige Maiko Kalvet rääkis, et tee omanik on kohustatud hoidma seda nõuetele vastavas seisundis. «Tavaliselt ei vabane tee omanik vastutusest, kui on üksnes paigaldatud ebatasasusest teest hoiatav liiklusmärk,» selgitas Kalvet.

«Tee omanik peab tõendama, et löökaugust oli võimalik ohutult mööda sõita või et sõidukijuht põhjustas kahju valesti valitud sõidukiiruse tõttu. Jõustunud kohtulahendite kohaselt ei saa sõidukijuhid paigaldatud liiklusmärgist järeldada, et märgistatud «ebatasane tee» tähendab löökauku, millest ei tohi läbi sõita. Kohtute hinnangul saab sõiduki juht eeldada, et teel saab sõiduautoga ohutult liigelda,» märkis Kalvet.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles