Lugeja küsib: kas kindlustus peab auto taastama, kui ma ei nõustu jäänuki eest pakutava summaga?

Avariisse sattunud auto.

FOTO: Raivo Tiikma/ Postimees

«Kas kindlustus peab avariis osalenud minu kui kannataja auto korda tegema, kui mina ei jõua kindlustusega jäänuki väärtuses kokkuleppele? Praegu on seis selline, et nad autot korda teha ei soovi ja sooviksid mulle raha maksta,» küsib lugeja.

Vastab Eesti Liikluskindlustuse Fondi teenindusjuht Lauri Potsepp.

Kindlustusandjal on kindlustuslepingu kohaselt kahju hüvitamise kohustus. Kindlustusandjal ei ole sõiduki taastamise või asendamise kohustust. Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitatakse tavaliselt hävinud sõiduki väärtus. Kannatanu võib soovi korral jäänuki endale jätta, siis hüvitatakse sõiduki väärtuse ja jäänuki väärtuse vahe. Kui sõiduk on kahjustatud, siis hüvitatakse sõiduki parandamise mõistlikud kulud.

Otsuse, kas sõiduk on hävinud või kahjustatud, teeb kindlustusandja. Sõiduk loetakse hävinuks, kui selle taastamisremont pole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud.

Seega on Teie küsimuses kaks asjaolu, esiteks, kas kindlustusandja otsus sõiduk hävinuks lugeda on õige. Teiseks,  mida teha, kui Te ei ole nõus sõiduki jäänuki väärtusega.

Tavaliselt võetakse asja hävinenuks lugemisel arvesse sõiduki taastamise kulud ja sõiduki väärtus ehk teisisõnu kui suur on sõiduki väärtuse ja remondikulude vahe. Seadusega ei ole sätestatud, millisest piirist alates võib lugeda sõiduki hävinuks.

Kokkuvõtvalt on mõlemad vaidlusküsimused seotud hinnangutega. Küsige kindlustusandjalt teavet, millele tuginedes kindlustusandja on vastavad hinnangud teinud. Esitage oma vastuargumendid ja asjaolud, millele tuginete. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda.

Kui Te kokkuleppele ei jõua, kuid arvate jätkuvalt, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis pöörduge kindlustuse vaidluskomisjoni (liikluskindlustuse vaidlus) või kindlustuse lepitusorgani (sõidukikindlustuse vaidlus) poole.

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles