Tööstressi põhjustab kartus töötuks jääda

Tööstress.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) üle-euroopalisest tööohutust ja -tervishoidu käsitlevast arvamusküsitlusest selgus, et tööstressi põhjustab peamiselt hirm töötuks jääda.

Küsitluses osales 16 662 inimest 31 riigist. Eestis oli intervjueeritavaid 701.

«Töökoha säilimisega seotud ebakindlust ja töö ümberkorraldamist peetakse kõikjal Euroopas kõige tavalisemaks tööstressi põhjuseks – ka Eestis andis sellise vastuse 71 protsenti küsitletutest. Teisena tõid eestlased tööstressi põhjustena välja tööaega ja töökoormust – nii arvas 57 protsenti,» sõnas Eesti EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi.

«Eesti eristus teistest riikidest siiski positiivses mõttes – pooled arvasid, et tööstressi ohjeldamisega töökohal tullakse toime hästi ja 14 protsenti, et lausa väga hästi, mis paneb meid samale pulgale Soomega. Võrdlusena võib tuua siinkohal Hispaania, kus kõigest 5 protsenti arvas, et stressi ohjeldamisega tullakse nende töökohal toime väga hästi. Inimesed defineerivad aga tööstressi väga erinevalt, kaldun arvama, et eestlane lihtsalt ei julge tunnistada stressi või läbipõlemist. Depressioon ja tööstress on kahjuks meie ühiskonnas veel ikka tabuteema,» selgitas Plangi.

Näiteks 2009. aastal korraldatud tööinspektsiooni uuringust koostöös Rakendusuuringute keskusega CentAR ning Turu-uuringute ASiga selgus, et meie elu on stressirohke, sest nii stressi, läbipõlemise kui ka unehäirete näitajate poolest olid Eesti tulemused oluliselt kehvemad Euroopa jõukamate riikide keskmisest, teatas Plangi.

Tol korral küsitleti Pangi sõnul 1202 töötavat elanikku vanuses 15–74. «Samas, 2009. aasta oli sügavmajanduskriisi aeg ning tänaseks on olukord kindlasti mõnevõrra paranenud, kuid ma kahtlen selles, kas me oleme ikka tööstressi valdkonnas nii suure hüppe paremuse poole teinud,» lausus Plangi.

Tulemuste järgi leiavad ligi pooled Euroopa töötajad, et nende töökohas ei tegeleta tööstressiga piisavalt, 15 protsenti vastanuid väidab, et selle probleemiga ei saada üldse hästi hakkama. Järgmisel aastal alustab EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniat «Toimetulek stressiga».

«Euroopa ettevõtete seas tuleb levitada sõnumit, et psühhosotsiaalsete riskidega on võimalik toime tulla samasugusel viisil nagu teistegi tervise- ja ohutusalaste probleemidega,» rääkis EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek.

Küsitluse järgi tunnetavad ligikaudu pooled Euroopa töötajad, et tööstress on nende töökohas tavaline, kusjuures 16 protsenti leiab, et see on «väga tavaline». Tööstressi pidas tavaliseks rohkem naissoost kui meessoost töötajaid, samuti rohkem 18-54aastaseid kui üle 55aastaseid töötajaid. Tööstressi tajutakse erinevalt ka eri sektorites, näiteks pidasid tööstressi tavaliseks kõige enam tervishoiu- ja hooldustöötajaid.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur korraldas üle-euroopalise töötervishoidu ja tööohutust puudutava küsitluse kolmandat korda.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back