Autojuht küsib: kas Europark teisaldab jätkuvalt autosid?

Euroopa Komisjoni soovitusel peaks Eesti maksustama võimsad autod, mis neelavad palju kütust.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Tarbija24 meeslugeja soovis teada, kas Europark kasutab jätkuvalt parkimistasu maksmata jätnud juhtide karistamiseks masina teisaldamist ja autoratta lukustamist.

«Riigikohus ju otsustas 2010. aastal, et parkimise võimaldamist iseenesest ei saa parkimislepingu sõlmimise aktseptiks lugeda ja tühistas alama astme kohtu otsuse autojuhi kasuks. Kas nad jätkavad ikka samamoodi?» küsis ta.

Vastab Europark Estonia OÜ klienditeenindusjuht Kristiina Romanovskiy:

Europark on ennekõike parkimisteenust osutav teenindusettevõte. Meie eesmärk on pakkuda kõigile võimalikult vähese bürokraatiaga mugavat, odavat ning parkija ja parklaoperaatori vahelisele usaldusele rajatud parkimisvõimalusi.

Viimaste arvestuste kohaselt on meil üle 150 000 parkimise iga kuu (ligi 2 miljonit parkimist aastas). Valdav osa meie klientuurist on õiguskuulekad kliendid, kes korrektselt parkimise eest tasuvad ja nendega mistahes arusaamatused puuduvad.

Parkimistasu maksmata jätnud parkijad, kes kasutavad usaldusel põhinevat parkimiskorda pahas usus, moodustavad selge vähemuse (1-2 protsenti) kõikidest meie aladel parkijatest. See on paratamatus ja ilmselt on sama probleemiga silmitsi teisedki teenindusettevõtted.

Tegemist on isikutega, kes ilmselgelt kasutavad enda õigusi pahauskselt, kel on tekkinud arusaam, et ei pea maksma parkimise eest ega nende suhtes õiguskaitsevahendina rakendatud leppetrahvi. Sellised regulaarsed parkimisteenuse eest mittemaksjad pargivad paraku teiste, parkimise eest korrektselt tasuvate klientide arvelt.

Ja selleks, et ohjeldada seda väikest kontingenti, ei jäägi muud üle kui parkimisfirma peab aeg-ajalt enda õiguste kaitseks rakendama leppetrahvi, rattatõkiseid või lausa autode teisaldamist, et süstemaatilisi mittemaksjaid korrale kutsuda.

Rõhutame, et lukustamist ja sõiduki teisaldamist kasutatakse üksnes nende isikute suhtes, kes ilmselgelt süstemaatiliselt rikuvad parkimistingimusi ega ole näidanud üles mistahes valmidust oma käitumist muuta. Sellised isikud on ise teadlikult tekitanud olukorra, kus nende poolt sõiduki valduse teostamist piiratakse (on jätnud näiteks parkimistasu tasumata) ja seejuures ka keelduvad lahendamast enda tekitatud olukorda mõistlikul ja neile vähem kulusid tekitaval viisil.

Kohtupraktikas on tunnustatud parkimisoperaatorite õigust takistada sõidukite parklast lahkumist enne kui nõutavad tasud on sõiduki parkinud isiku poolt tasutud.

Parkimine on nagu iga teine teenus ja Europargil on teenuse pakkujana õigustatud ootus kasutatud teenuse eest tasu saada. Mida rohkem on ausaid parkijaid, seda madalamal saame hoida parkimisteenuse hinda.

Eesmärk on ju kliente juurde võita, mitte kedagi ära ajada. Ja üsna tihti ongi nii, et pärast lukustamist või teisaldamist ning olukorra selgitamist on inimene aru saanud, et ühiseid kokkuleppeid tuleb täita. Oleme jõudnud vastastikuse mõistmiseni ja oleme saanud täiesti normaalse kliendisuhtega jätkata.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles