Lugeja küsib: kas poeriiulite vahele ladustatud kaup võib tulekahju korral saatuslikuks saada?

Kustutusvoolikud..

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees.

«Kas Selveris ja mujal kaupluses vahekäikudesse ladustatud kaubad on ikka tuleohutuse mõttes ohutud? Kindlasti on mingid tuleohutusnõuded, mis määravad evakuatsiooniteede laiuse kaupluses. Kujutage ette, kui sellises aluseid täis pikitud poes peaks tulekahju puhkema... Paanikas inimesed ummistavad vahekäigud, trambivad üksteist jalge alla ja põlevad sisse, sest nad ei pääse mööda kitsaid vahekäike välja. Mind huvitab just see aluste probleem, siis kui on algamas ja lõppemas Selveri laadapäevad,» uuris Tarbija24 lugeja.

Vastab Päästeameti riskikommunikatsiooni ekspert Annika Koppel.

Ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Kõigis kogunemishoonetes peab olema vähemalt kaks evakuatsioonipääsu ning need peavad olema tähistatud vastava märgistusega. Evakuatsiooniväljapääsud peavad olema igasugustest takistustest vabad, see tähendab et ukse ette ei tohi olla ladustatud mingeid kaste, uksed peavad olema võtmeta avatavad jne. See kehtib ka evakuatsiooniteede kohta, ehk siis liikumine seal ei tohi olla takistatud.

Kui nüüd rääkida kaupluste riiulivahedest, siis iga riiulivahe ei pruugi alati olla evakuatsioonitee.  Otse loomulikult on oluline, et igast ehitise osast oleks tagatud võimalik kiire ja lihtne pääs evakuatsioonipääsuni.

Ohutu evakuatsiooni tagamine on ettevõtte või asutuse juhi kohustus. Päästeamet kontrollib kogunemishoonetes regulaarselt evakuatsiooniteede ja väljapääsude nõuetele vastavust ning korraldab lisaks ka ette teatamata reide (sel aastal on neid kogunemishoonetes tehtud 128).

Evakueerumisel on lisaks evakuatsiooniteedele oluline see, et kaupluste töötajad oleksid evakuatsiooniteedega kursis, läbinud õppuse ning oskaksid inimesi evakueerumise vajaduse korral juhendada.

Rikkumisi ikka avastatakse, enamasti on näiteks evakuatsiooniväljapääsu ette jäetud lauad, toolid, kastid jne. Seda juhtub nii kaubanduskeskustes kui ka näiteks haridusasutustes.

Kõiki kogunemishooned kontrollitakse  kord aastas, pluss siis tehakse veel ette teatamata ka reide. Oleme aastate jooksul reide teinud kõigisse suurematesse kaubanduskeskustesse ja ka rikkumisi avastanud ning väärteomenetluse korras trahve teinud.

Vastab Selveri avalike suhete juht Annika Vilu.

Tuleohutusnõuetega peab arvestama juba hoonet projekteerides ning ehitades. Iga kauplus peab arvestama tuleohutusnõuetega ja tagama evakuatsiooniteedel liikumisvõimaluse. Oleme saanud päästeametilt ettekirjutusi ning kõiki neid ka täitnud. Klientide elu ja tervis kuuluvad kahtlemata meie esmaste prioriteetide sekka.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles