Lugeja küsib: kui tagatisraha kätte ei saa, kas võiksin elada kolm kuud ilma maksmata?

FOTO: Toomas Huik

«Üürnikul on alust arvata, et üürileandja, kes otsib pidevalt ettekäändeid küsida rohkem üüriraha või vahetada üürnikku, ei kavatse üürnikule tagastada tema tagatisraha, mis oleks hädavajalik uue korteri üürimiseks. Kuivõrd seaduslik oleks sel juhul omanikule rohkem mitte maksta, vaid tasuda üksnes kommunaalmakseid ja elada kolme kuu üüriraha suuruse tagatisraha arvel vastavalt kolm kuud? » küsib lugeja.

«Kas omanik saab sellega mittenõustumisel korterisse sisse tungida vms või tulla politseiga välja tõstma? Ma ei ole üldse vastu kui omanik tahab hiljem kasvõi kohtusse kaevata, kui leiab, et selleks on põhjust. Mulle on tähtis, et saan oma tagatisraha tagasi, muidu ei saa uut korterit,» kirjutab ta.

Vastab vandeadvokaat Janno Kuusk avokaadibüroo Sirel & Partnerid.

Küsite, et kas saate keelduda üüritasu maksmisest, kui on alus arvata, et üürileandja ei tagasta Teile üürilepingu lõppemisel tagatisraha. Teiseks küsite, et kas üürileandja saab tulla ise Teid üüripinnalt välja tõstma, kui Te ei ole üüriraha tasunud.

Esitatud küsimuse püstitusest mõistan, et tegu on eluruumiga. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 308 lõikes  2 on märgitud, et üürileandja peab tagatisraha hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürileandjalt võib küsida ja paluda tõendada, et mida ta on eelnimetatud nõude täitmiseks teinud. Juhin Teie tähelepanu ka osundatud sätte teisele lausele, mille kohaselt tagatisrahalt arvestatav intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.

VÕS § 271 kohaselt kohustub üürnik tasuma üürileandjale üüritud pinna eest üüri. Nimetatud üürniku kohustust üüri tasuda ei välista üürniku poolne kahtlus, et üürileandja ei suuda ega taha ükspäev (võib-olla) tagastada tagatisraha. Üürnikul on õigus üüri tasumisest keelduda üksnes seaduses märgitud juhtudel (nt olukord, kui üürnik ei saa üürilepingu kehtivuse jooksul üüripinda kasutada puuduse tõttu, mille eest üürnik ei vastuta).

Tõsi on see, et tagatisraha tagasisaamisega võib pahauskse üürileandja puhul tekkida probleeme. Kuna tagatisraha on üürileandja valduses, siis võib ta alati (kas tõendatult või tõendamata) asuda väitma, et üüripinnal on üürniku tegevusest tulenevaid puudusi, mille kõrvaldamiseks tagatisraha kulub. Samas peab üürileandja sellist nõuet tõendama ja adekvaatselt põhistama, vastupidisel juhul saate nõuda üürileandjalt lisaks tagatisraha tagastamisele ka veel kahju hüvitamist ja seaduses sätestatud viivist.

Teisele küsimusele vastuseks teatan, et üürileandjal pole õigust tungida Teie eluruumi (olgugi, et see on üürileandja oma) mistahes oma oletatava õiguse kaitseks. Ka üürileandja pandiõigus piirdub vaid õigusega üürnikult nõuda, et ta oma asju üüripinnalt ära ei vii. Juhul, kui üürileandja siiski omavoliliselt üüriruumi siseneb, saab esitada üürileandja vastu politseisse avalduse karistusseadustiku § 266 järgi, mis näeb ette vastutuse omavolilise sissetungi eest.

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles