Amet pole veel turgudelt valekartulit leidnud

Värske kartul turul.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

25. juunil alustas põllumajandusamet koostöös veterinaar- ja toiduametiga värske puu- ja köögivilja, sealhulgas kartuli, päritolu kontrolli turgudel. Põllumajandusamet pole veel turgudelt valekartulit avastanud.

Hetkel on põllumajandusametil küll menetluses üks juhtum, kus turustati Poola kartulit, millel puudusid saatedokumendid. Asjaolude tuvastamisel teeb põllumajandusamet koostööd ka Poola pädeva asutusega. «Poolast pärit kartuli turustamist Eesti kartulina aga seni tuvastatud ei ole,» kinnitas põllumajandusameti peaspetsialist Marelle Pihlak.

«Küll soovitame põhjendatud kahtlustest põllumajandusametit teavitada, kuna saadud infot on võimalik arvestada kontrollide planeerimisel,» märkis Pihlak.

Kuna turgude ühiskontrollid jätkuvad, ei saa põllumajandusamet veel kokkuvõtteid teha. Lõplikud tulemused selguvad kolme nädala pärast.

Kontrollimise üheks oluliseks aluseks on kauba saatedokumendid, mida on järelevalveametnikule kohustatud esitama müüja, selgitas Pihlak.

Vastavalt seadusele peab info puu- ja köögiviljade, sealhulgas kartulite ja maasikate, kohta olema tõene ja näitama toote tegelikku päritolu.

Seoses ohtliku taimekahjustaja kartuli-ringmädaniku levikuga on Poolast pärit kartulile kehtestatud Euroopa Liidus erinõuded, mille kohaselt peab kartul pärinema registreeritud ja kartuli-ringmädaniku suhtes vabast tootmisüksusest ning olema varustatud Poola Riikliku Taimekaitseteenistuse poolt väljastatud sertifikaadiga.

Lisaks tuleb sihtriigi pädevat ametiasutust kaubasaadetisest eelnevalt teavitada. Põllumajandusametit siiani teavitatud ei ole, mistõttu on Poolast pärit kartuli turustamine Eestis kõrgendatud järelevalve all.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles