iDeal kampaania

Omastehooldajad saavad ennast töötuna arvele võtta

Taavi Rõivas

FOTO: SCANPIX

Järgmisest aastast jõustub tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus, millega muudetakse töötuna arveloleku tingimusi, omastehooldaja saab võtta ennast tööotsijana arvele ka siis, kui valla- või linnavalitsus maksab talle hooldajatoetust.

Sotsiaaliministri Taavi Rõivase sõnul on tehtud esimesed sammud selleks, et edendada omastehooldajate töö- ja pereelu ühitamist. «Sotsiaalministeeriumil on kavas Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest järgmisel programmperioodil toetada ka päevahoidu, et puudega isikute hooldajad saaksid tööle minna,»  selgitas Rõivas. «Seetõttu loome hooldajatele võimaluse ennast tööotsijana arvele võtta, et nad saaksid valmistuda tööellu naasmiseks. See on kasulik inimeste majanduslikule toimetulekule, et tööealised ja -võimelised inimesed ei peaks hoolduskohustuse tõttu tööotsingutest ja töötamisest loobuma,» lisas ta.

Töötuna võetakse arvele isik, kes vastab seaduses sätestatud tingimustele: on ilma tööta, otsib tööd, on valmis osalema tööotsimiskava koostamisel ja seda täitma, pöörduma töötukassasse määratud ajal, olema valmis vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma.

Arvestades tööealiste omastehooldajate arvu tekib võimalus end töötuna arvele võtta ligi 2500 toetust saaval omastehooldajal.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles