Lugeja küsib: kas tööandja võib sundida müüjat töötama 9 päeva järjest?

Mõningatel toodetel on taskud kinni õmmeldud, et toode säilitaks korrektse välimuse.

FOTO: SCANPIX

«Elukaaslane töötab ühes riidepoes ning lepingus on tal kirjas, et tööaeg on 40 tundi nädalas, kuid uue kuu graafikus oli talle pandud üheksa tööpäeva järjest ilma puhkepäevata. Kas tööandja võib sellist asja teha? Enne üheksat tööpäeva on tal neli vabapäeva, kuid seda ta ei soovinud. Üheksa päeva järjest ilma soovi avaldamata tööd teha ei ole minu silmis küll õige,» kirjutab lugeja Jaan.

Küsimusele vastas tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala.

Töölepingu seaduse (TLS) § 28 lõike 2 punkti 1 kohaselt peab tööandja kindlustama töötaja tööga ning punkt 4 sätestab, et tööandja kohustub töötajale tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja. TLS § 43 lõige 1 eeldab, et töötaja töötab täistööajaga 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. Sama paragrahvi lõike 2 alusel eeldatakse, et töötaja töötab 8 tundi päevas.

 Täistööajaga töötajale tuleb niisiis tagada kalendaarsete tööpäevade arvestuse järgi igas kalendrikuus vastava arvu töötundide ulatuses tööd. Töötaja tööaja planeerimisel tuleb kinni pidada ka töö- ja puhkeajale kehtestatud piirangutest.

 Üldiseks tööaja piirmääraks koos ületunnitööga on keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase vahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Tegemist on üldise tööaja piiranguga, millest peab lähtuma nii päevaviisilise/mittesummeeritud kui summeeritud tööaja arvestusega töötamisel.

 Kuigi seadus lubab töötajal ja tööandjal kokku leppida täiendavas ületunnitöö tegemises, siis absoluutne tööaja ja ületunnitöö piirang kokku on keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Viidatud tööaja piirangut ei ole lubatud ületada ka siis, kui töötaja on ise nõus rohkem töötama.

 Lisaks peab töötajale olema tagatud igapäevane ja iganädalane puhkeaeg: 24-tunnise ajavahemiku jooksul peab töötaja saama vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt 48 tundi järjestikust puhkeaega.

 Seega võib eeltoodut arvesse võttes öelda, et töötamine üheksal päeval järjest ei ole kooskõlas seadusega, kuivõrd töötajale ei ole tagatud iganädalast puhkeaega ning ületatud on ka tööajale kehtestatud piirangut.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles