Kohus: nikotiiniga e-suitsud võiks vabaturule lubada

E-sigareti tarvitaja.

FOTO: AFP / Scanpix

Ehkki ravimiamet püüab e-sigarettide äri piirata, leidis kohus, et e-sigarettide käsitlemine ravimina ja müümine vaid apteegis piirab toodete kasutamist. See võib kaasa tuua olukorra, kus suitsetaja jääb tervisele kahjulikuma tubakasuitsu kasutajaks, selle asemel, et tervisele vähemohtlikku toodet kasutada.

Praegu on Eestis lubatud vabalt müüa nikotiinivabasid e-sigarettide täitekapsleid, mis laialt populaarsust koguvad. E-sigarettide nikotiini sisaldavad kapslid on aga ravimid, mida tohib turustada pärast ravimi müügiloa väljastamist. Neid ravimeid kasutatakse nikotiinisõltuvuse ravis.

Ravimiamet määratles ka e-sigaretifirma Zandera Ltd tooted E-Lites Light  1,6%, E-Lites Menthol 1,6% ja E-Lites Regular 2,4% ravimina.

Zandera Ltd vaidlustas otsuste halduskohtus, kuna leidis, et ravimiamet soovib vaid takistada firmat toodete turustamisel. Kuna e-sigarettide kohta puudub konkreetne seadusandlus, siis on see ka võimalik.

Mõnuaine, mitte ravim

Zandera Ltd leidis nimelt, et E-Lites tooteid ei saa ravimina käsitleda. E-Lites tooted on firma arust meelevaldselt samastatud nikotiini sisaldavate ravimitega, mida tarvitatakse abivahendina suitsetamisest loobumiseks. Samas E-Lites toodete kasutamine olevat mõeldud hoopis asendamaks suitsetamisharjumust – see tähendab, et tegevus on analoogne tavaliste sigarettide suitsetamisega. Tarbijad saavad samasugust emotsionaalset ja füüsilist rahulolu, mis tähendab, et tegemist on mõnuaine, mitte ravimiga.

Ravimiamet leidis jällegi, et toode vastab ravimi mõistele. Ka toodi välja, et Euroopa Kohus on korduvalt rõhutanud, et kui toode vastab nii ravimi tunnustele kui ka mõne teise tootekategooria tunnustele, on toode ikkagi ravim. Samuti on Maailma terviseorganisatsioon liigitanud tööstuslikult toodetud vedelat alkaloid nikotiini ravimiks.

Tartu Halduskohus leidis, et e-sigarettide ravimiks liigitamist ei ole ravimiamet piisavalt põhjendanud. Kohus tegi ravimiametile ülesandeks taas e-sigaretifirma taotlus läbi vaadata.

Kohus leidis muuhulgas, et e-sigarettide käsitlemisel ravimitena ja nende müümine ainult apteegi kaudu võib piirata nende toodete kasutamist ja kaasa tuua olukorra, kus suitsetaja jääb tervisele kahjulikuma tubakasuitsu kasutajaks, selle asemel, et tervisele vähemohtlikku toodet kasutada.

Samuti tõi kohus välja, et pole esitatud materjale ja uuringuid, mis tõendaksid, et e-sigarettide mittelubamine vabaturule, vaid nende müümine ravimina, vähendaks tubakasuitsu kasutajaid või vähendaks üldse suitsetajate hulka. Kuna E-Lites tooted on mõeldud nikotiinisõltuvuse rahuldamiseks juba suitsetajatele, siis ei saa ka järeldada, et E-Lites toodete müümine suurendaks nikotiinisõltuvusega isikute arvu.

Praegu on Tartu halduskohtu kinnitusel menetluses uus haldusasi uues Zandera Ltd kaebuses, kuna ravimiamet määratles tooted uuesti ravimina. 

Ravimiamet: nikotiiniga e-sigaretid on oht tervisele

«Ravimiamet vaatas uuesti Zandera Ltd taotluse läbi, jäime samale seisukohale ja põhjendasime oma otsust eelmisest enam,» kinnitas ravimiameti õigusnõunik Andrus Varki.

Ravimiamet ei ole Varki kinnitusel Eestis suure nikotiini sisaldusega e-sigarette vabalt müügile lubanud, kuna on võimalik oht tervisele.

Varki kinnitas, et e-sigareti nikotiini sisaldusega kapslite tootjad pole suutnud esitada ravimiametile andmeid, millest võiks järeldada, et konkreetse tootja poolt toodetud nikotiini sisaldusega kapslid on ohutumad kui tavasigaretid. «Samuti ei nähtu, et nende toodete tootmine ja toote kvaliteet on kontrollitud ja garanteeritud ehk toote sisu vastab alati kindlatele kriteeriumitele,» lisas Varki.

Teema tõstatas tänane Eesti Päevaleht.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles