Amet: Elektriraudtee peab inimeste arvu rongides piirama

Inimesed Sauel rongis lõksus.

FOTO: Lugeja foto

Tehnilise järelevalve amet (TJA) algatas järelevalvemenetluse 27. juulil Saue jaamas toimunud juhtumi täpsete asjaolude väljaselgitamiseks.

TJA alustas järelevalvemenetlust, selgitamaks välja täpsed asjaolud seoses möödunud laupäeval Saue jaamas toimunud vahejuhtumiga.

Nimelt jäid 27. juulil Kloogaranna suunal elektrirongiga liikuma hakanud inimesed Sauel rongi kinni. Rongis kadus elekter ja uksed sulgusid. Inimesed olid umbes 40 minutit teadmatuses. Elektriraudtee kinnitusel oli rongis väga palju inimesi. Sauel sisenes rongi täiendav hulk reisijaid, mis tekitas rongi õhkvedrustuses ülekoormuse, misjärel rongi pardaarvuti teavitas juhti asjaolust ning lülitas automaatselt välja rongi veomootorid.

Hetkel on TJA-le teada, et juhtum ei olnud põhjustatud ohutusnõuete rikkumisest, kuna rongi juhtsüsteemid toimisid õigesti, tuvastades Saue jaamas ülekoormuse ning takistades rongi edasi liikumist. Algatatud menetlus keskendub kitsalt sellele, kas rongijuhi edasine tegevus oli nõuetekohane ning kas pandi toime ohutusalaseid rikkumisi.

Ei arvestatud ülekoormusega

Maksimaalne lubatud inimeste arv rongis on piiratud rongi tehnilise võimekusega. Reeglite kohaselt ei tohi rongi üle tema võimekuse kasutada, seega veoettevõtja peab arvestama reisijate teenindamisel koosseisu mahutavusega. Antud juhul on TJA-le selge, et veoettevõtja seda ei arvestanud, mistõttu rongi juhtsüsteemid sekkusid õigel ajal ning seiskasid rongi.

4-vagunilises elektrirongis on 274 istekohta ja 222 seisukohta. «Samas ei ole meil võimalust piirata inimeste sissepääsu rongi olukordades, kus antud kohad võivad hõivatud olla. Me peame igas ettenähtud peatuses uksed avama, et väljuda soovivad inimesed saaks maha minna,» selgitas Elektriraudtee müügi- ja turundusjuht Norbert Kaareste.

«Väide, et justkui inimeste sisenemist rongi ei ole võimalik piirata, ei ole lõpuni täpne, kuna uued rongid on varustatud moodsate teavitussüsteemidega, mille oskuslikul kasutamisel on võimalik olukorda kontrolli all hoida,» kinnitas ameti peadirektori referent Katrin Luuken.

Kuna kõik asjaolud ei ole ametile veel teada, on ametil raske anda hinnangut rongijuhi edasisele tegevusele. Samas, olukorras, kus reisi jooksul tekib tehniline rike või ilmneb mõni muu asjaolu, mis takistab reisi edasist kulgu, on ameti kinnitusel ilmne, et sellest teavitatakse reisijaid. Reisi katkemisest teavitamine on üks osa kvaliteetsest klienditeenindusest, mille üle teostab Eestis järelevalvet tarbijakaitseamet.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles