Lugeja küsib: mis juhtub üürnikuga, kes teatab maksupetturist?

Üüritulu saamisel on tulu saajal kohustus tulu deklareerida.

FOTO: Toomas Huik/ Postimees

«Mis mis juhtub pealekaebajaga, kes teatab maksuametisse, et on korteriomanikule üüri maksnud sularahas ja omanik pole sellelt tõenäoliselt makse tasunud? Ja mis saab korteriomanikust?» soovis Tarbija24 lugeja teada.

Vastab maksu- ja tolliameti pressiesindaja Uku Tampere.

Üüritulu deklareerimise ja sellelt tulumaksu tasumise eest vastutab ikka tulu saaja ehk korteri üürile andnud omanik, mitte üürnik. Seega, kui üürnikul on tekkinud kahtlus, et omanik jätab üüritulu riigile deklareerimata, ei ole üürnikul kindlasti põhjust muretseda, et vastutus selle rikkumise eest ka talle laieneks ning ta võib julgelt oma kahtlustest maksu- ja tolliametile teada anda.

Sellist kahtlust võib tekitada näiteks olukord, kus omanik on nõus üüritasu ainult sularahas vastu võtma või küsib üürnikult, et ta pangaülekande puhul maksekorralduse selgituse lahtrisse ei kirjutaks mingil juhul «üüritasu» vmt. Siinkohal on jällegi oluline märkida, et ka sularahas üüri tasumine on täiesti lubatud ning üürnik ei riku seda tehes kuidagi seadust - küll aga võiks see tekitada kahtlusi sellest, kui korrektselt deklareerib omanik oma tulusid.

Vihje saabumisel kontrollib ja analüüsib MTA saadud infot, vajadusel võtame vihje tegijalt ka täiendavad selgitused. Üüritulu saamisel on tulu saajal kohustus tulu deklareerida ja tasuda saadud tulult tulumaks.

Eestis kehtib ühetaoline tulumaks - 21 protsenti - ja mingeid erandeid seejuures ei ole (maksuvaba tulu aastas on 1728 eurot). Siinjuures pole ka vahet, mis seisukorras või kui suur on korter või kas seda üüritakse välja paariks kuuks või mitmeks aastaks.

Mingeid eraldi maksustamise reegleid üüritulu puhul pole. Kui üüritulu on saadud 2013. aastal, tuleb see deklareerida 2013. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2014. aastal. Kui tulu on saadud 2012. aastal või varem, siis tuleb teha parandused varasemas deklaratsioonis.

Eelkõige anname inimestele võimaluse ise oma maksudeklaratsioone parandada (edastame inimestele teavitusi), kuid viime siiski läbi kontrolle ja teeme selles osas koostööd kohalike omavalitsustega. Samuti informeerime inimesi üüritulu deklareerimise vajalikkusest, kui maksuhalduril on tekkinud kahtlus, et tulu ei deklareerita.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles