Lugeja küsib: millised ohud võivad olla lepingus, milles on vääringuna «kroonid»?

Kroonid.

FOTO: Raigo Pajula

«Sõlmitakse lao rendileping, kus leppetrahvi või käsitlustasu kohta on kirjas tinglikult 5000 krooni (mitte Eesti krooni, EEKi või eurot). Samas puudub info rendihinna kohta. On võimalik, et leppetrahv ületab lepingusumma. Üks lepingupool soovib, et kõik summad oleksid kirjas kehtivas rahas ehk eurodes, kuid teine pool keeldub, selgitamata põhjusega eelistab kroone ning ei luba teha parandusi,» kirjutab lugeja.

«Kas sellise lepingu allkirjastamine on ebakorrektne ja mõne varjatud ohuga? Või allkirjastamise hetkest on ta kehtetu või lepingust saab taganeda, kui teine pool ei esita mõistliku aja jooksul korrektseid muudatusi? Mida arvab vaidluse korral kohus sarnasest kahemõttelisest kirjapildist, tuginedes seadusele või hoopis lihtsale loogikale ja oletusele, et kroonid ei pea olema just (kohalikud) rahaühikud euro kehtivuse ajal?» tahab ta teada.

Vastab vandeadvokaat Alo Pormeister advokaadibüroost Sirel & Partnerid.

Rahalise kohustuse täitmiseks makstav raha peab olema tasumise ajal kehtiv riigis, mille vääringus makse tehakse. Leping tuleb sõlmida ikka selgete tingimustega ja kui kehtivaks vääringuks, milles rahalist kohustust täidetakse, on euro (Eesti kroon enam ei kehti ja Rootsi kroonis tõenäoliselt samuti makseid ei tehta, kui Eesti äriühingud teevad omavahel tehinguid), siis tuleb seda lepingus ka selliselt kajastada, et maksed tehakse eurodes. Samuti tuleks kõik muud olulised lepingu tingimused omavahel läbi rääkida ja kajastada lepingus poolte vahel kooskõlastatud tekst.


Juhul, kui üürileandja ei nõustu ilmseid ebatäpsusi parandama ja muutma, siis on tal tõenäoliselt soov vaidluse korral tugineda sellele, et summas 5000 leppisite küll kokku ja see summa on tegelikult eurodes, kuid «ekslikult ja vanast harjumusest» on kroonid sisse jäänud. Seega, tegemist on otsese võimaliku vaidluse allikaga. Soovitan lepingu tingimused (sh. summad ja maksmise vääring ning üüritasu jne) sätestada selliselt, et need oleksid selged ja üheti mõistetavad, et vältida vaidlusi tulevikus ning kui Te tingimustega ei nõustu, siis kindlasti lepingut mitte allkirjastada.

 Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles