Kas lapse esimesse klassi mineku puhul on töötajal õigus vabale päevale?

Kehtiv töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma vaba aega töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi.

FOTO: SCANPIX

Septembri algus on kohe käes ja nii mõnelgi lapsevanemal on tekkinud küsimus, kas tööandja peaks andma vaba päeva töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi.

Tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala sõnul kehtiv töölepingu seadus tööandjat selleks ei kohusta. «Samas paljud tööandjad võimaldavad seda reeglitega töökorraldusele või poolte kokkuleppel, seega juhul, kui teil on ettevõttes olemas reeglid töökorraldusele või sisekorraeeskirjad, tasuks sealt järgi vaadata, ehk on ka teil selline õigus,» soovitas Ehala.

Juhul, kui tööandja ei ole nõus andma töötajale vaba päeva 1. septembri puhul ja töötajale ei tule sellist õigust ka näiteks töösisekorraeeskirjadest, siis töötaja tööandjalt seda nõuda ei saa.

«Samas lapse kooliminek ei tule vanemale ootamatult ning töötajal eelnevalt piisavalt aega tööandjaga sel teemal arutamiseks ja oma soovist teatamiseks ning sobivate lahenduste leidmiseks,» lausus Ehala.

Ta lisas, et nii töötaja kui tööandja peavad teineteise suhtes käituma heas usus, mõistlikult ja teise poole huvidega arvestades. «Seega, kui töötaja teatab tööandjale piisavalt varakult soovist saada lapse esimesse klassi mineku puhul vaba aega, peaks mõistlik tööandja töötajale seda ka võimaldama,» nentis Ehala.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles