Mis juhtub otsekorralduse kadumisel?

Kuigi uuel aastal muutub nii senine otsekorralduse süsteem kui ka kontonumbrid, pole muretsemiseks põhjust.

FOTO: SCANPIX

Alates järgmise aasta 1. veebruarist otsekorraldus kaob ning asendub e-arvega, muudatus toimub kasutajate jaoks automaatselt , kirjutab pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.

Seoses üleeuroopaliste maksetingimuste jõustumisega 2014. aasta veebruarist, asendatakse Eestis otsekorraldusteenus e-arve ja e-arvel põhineva püsimakseteenusega.

Arvete tasuja seisukohalt ei muutu tegelikult palju. Arvete maksmine toimub ka edaspidi automaatselt, seda E-arve püsimakse teenuse aluse. Tegemist on teenusega, mis on kliendile üldjuhul tasuta. Ülevaate teenuse hindadest leiab minuraha.ee veebis olevast võrdlustabelist. Edaspidi näeb kõikide teenuspakkujate e-arveid ühest kohast internetipangas. Kliendid, kes ei kasuta internetipanka, saavad lisaks panka minevale e-arvele arve ka paberkujul või e-posti teel. Ka sellisel juhul makstakse arve pangas automaatselt E-arve püsimakse teenuse abil.

Teenusepakkujale on uus teenus efektiivsem - kui varem oli otsekorralduse kasutamisel vajalik saata esmalt arve kliendile ja seejärel maksenõue panka, siis edaspidi piisab korrektselt vormistatud masinloetava e-arve edastamisest panka, kus see kliendile kättesaadavaks tehakse ning eeltäidetud maksekorraldus moodustatakse.

Otsekorraldust massiliselt kasutavaid ettevõtjaid on juba otsustanud e-arvel põhinevale teenusele üle minna. Novembri alguse seisuga on 26 protsenti otsekorralduse makselepingutest ümbervormistatud ning 1. veebruaril küündib täna teadaolevate andmete põhjal üleviidavate lepingute hulk 90 protsendini.

Juhul kui arve esitaja otsustab e-arve kasutusele võtta, toimub üleminek uuele teenusele lõppkliendile automaatselt. Pangad ja teenusepakkujad teavitavad sellest varakult kõiki kliente, kellel jääb õigus ka uuele teenusele üleminekust loobuda.

Ettevõtted, kes täna ei ole veel otsustanud uuele teenusele ülemineku kasuks, peavad kiirustama ning hiljemalt novembri jooksul detailse plaani koos pangaga koostama. Juhul kui ettevõte otsustab e-arvete kasutuselevõtmisest loobuda, kaob tema klientidel võimalus sel kujul automaatselt perioodilisi arveid tasuda. Pangad teavitavad neid kliente eraldi ja juhivad tähelepanu arvete tasumiseks alternatiivsete võimaluste otsimise vajadusele.

Oluline muutus üleeuroopaliste maksetingimuste jõustumise valguses on ka alates veebruarist riigisiseste arvelduste tegemisel kasutuselevõetav rahvusvahelisel kujul IBAN kontonumber. Pangad on klientidele senisest pikemale kontonumbrile üleminekul toeks, konverteerides siseriikliku kontonumbri vajadusel kliendi eest IBAN kujule. Konverteerimisel saavad pangad appi tulla siiski ainult eraklientidele, äriklientidel tuleb oma töös vajaminevad kontonumbrid uuele kujule ise konverteerima.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles