Lugeja küsib: kui kaua tohib maksimaalselt kesta üks tööpäev?

Kiirsöögikohas venivad tööpäevad lubatust pikemaks.

FOTO: AP/Scanpix

«Töötan ühes väikses kiirtoidukohas, kus graafikus on kirjas, et tööandja võimaldab iga kuue tunni jooksul 30minutilise  puhkuse tööajast. Tegelikult see puudub ja vahetuste pikkus on 14 tundi. Mitu päeva järjest võib selliseid vahetusi teha? Meil on keskelt läbi kolm päeva järjest, siis saab päeva puhata,» kirjutab lugeja.

Vastab jurist  Tanel Melk firmast  Tanel Melk & Partners Law Firm.

Vastavalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 51 lõikele 1 peab töötajale jääma 24-tunnise ajavahemiku jooksul puhkeaega vähemalt 11 järjestikust tundi ning kokkulepe, mis näeb ette vähem aega, on tühine. Sellest saab järeldada, et maksimaalselt võib kesta üks tööpäev 13 tundi.

Samas paragrahvis järgnevates lõigetes on sätestatud teatud erandid, millise töökoha puhul võib teha pikemaid tööpäevi, kuid toitlustusteenused sinna alla ei kuulu. Seega ei tohi töötaja tööpäev kesta üle 13 tunni!

Seega, maksimaalne vahetuse pikkus võib Teil olla 13 tundi ning TLS § 47 lõike 2 alusel peate nii pika tööpäeva jooksul saama vähemalt 60 minutit vaheaega. Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui kuuetunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine.

TLS § 51 lõike 5 kohaselt annab tööandja töötajale, kes töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, vahetult pärast tööpäeva lõppu täiendavat vaba aega võrdselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga. Kokkulepe, millega 13 tundi ületav töö hüvitatakse rahas, on tühine. Ehk olukorras, kui töötaja töötab 13 tundi järjest, peab vahetult järgnev (igapäevane) puhkeaeg olema vähemalt 13 tundi.

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles