Klient sai ära söödud tordi eest tagasi 100 eurot

Sünnipäevatort.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Tarbijakaebuste komisjon rahuldas kliendi kaebuse ja kohustab AS Pihlakat tagastama söödud sünnipäevatordi eest alusetult saadud 100 eurot.

12. augustil tellis klient ASilt Pihlaka sünnipäevatordi. Osapooled sõlmisid omavahel müügilepingu. Vastavalt komisjonile esitatud müüja kodulehe väljatrükile oli lepingu sõlmimise ajal avaldatud hinnakiri, mille alusel tordi kilo maksab 15 eurot ning juhul, kui tegemist on keerukama tootega, siis on tordi hind 5–10 eurot kõrgem.

Kaupleja nõudis valmissaanud tordi eest 320 eurot, mis tasuti. Tort oli 1 kilo raskem, seega 15 kilo ning kilohinnaks väitis kaupleja tordi üleandmisel 22 eurot. Klient pöördus tarbijakaebuste komisjoni poole.

Pihlaka vastuse kohaselt on kondiitriäril alus keerukama tordi puhul nõuda 5–10 eurot kõrgemat kilohinda. Firma väitis, et juhul, kui ostja ei nõustunud tordi kaalu ja hinnaga, oleks ta pidanud tordi vastuvõtmisest ja selle eest tasumisest keelduma. Pihlaka hinnangul on ka ebaõige see, et klient pärast väidetavalt nõuetele mittevastava müügilepinguga tordi vastuvõtmist selle ka kasutusele võttis ehk ära sõi.

Komisjon otsustas, et tarbijal on õigus nõuda kauplejalt alusetult tasutud 100 euro tasumist ja kauplejal on kohustus see tarbijale tagastada.

Komisjon põhjendas, et pooltevaheline leping sõlmiti tuginevalt müüja veebilehel avaldatud hinnakirjale. Hiljem müüja avaldas oma veebilehel küll muudetud hinnakirja – see aga ei saa tagantjärele muuta varasema hinnakirja järgi sõlmitud müügilepingut.

Vastavalt hinnakirjale oli tordi kilohind 15 eurot, telliti tort kaaluga 14 kilo ja vastavalt hinnakirjale võis keeruka tordi eest nõuda täiendavalt kuni 10 eurot tordi kohta. Sõlmitud lepingu järgi oli tordi maksimaalne hind 14 kilo korda 15, pluss 10, seega 220 eurot. Kaupleja nõudis ja sai 320 eurot, seega 100 eurot rohkem.

Kaupleja väitis komisjonile, et täiendav kuni 10 eurot ei ole tordi kohta, vaid on tordikilo kohta. «Avaldatud hinnakiri on lepingu tüüptingimus. Kui tüüptingimus on vaieldav, kohaldatakse seda tüüptingimuste kohaldaja kahjuks,» selgitab komisjon.

Kui pooled komisjoni otsusega ei nõustu või seda ei täida, on neil õigus pöörduda vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles