Inspektsioon: pühade ajal peab tööandja maksma kahekordset tasu

Ületunnid võivad röövida ka uneaega.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Tööinspektsioon tuletab enne jõulupühi meelde, et 24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mille ajal töötamise eest peab tööandja maksma kahekordset tasu.

24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Kui aga tööandja majandustegevuse tõttu või töötajale kehtestatud tööajakava alusel töötatakse riigipühal, siis peab selle aja eest maksma kahekordset tasu. Kõikidel, kes töötavad 23. või 31. detsembril, peab tööandja tööpäeva lühendama kolme tunni võrra.

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööaja puhul, kui töötaja on tavapäraselt ametis ainult kolm tundi päevas, siis ei pea ta riigipüha-eelsel päeval tööle tulema. Samuti ei sõltu tööpäeva kestus sellest, kas tööandja majandustegevus lubab seda teha või mitte – see ei ole tööandja õigus, vaid kohustus.

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ja hüvitatakse vastavalt seadusele kas ületunnitööga võrdses ulatuses tasulise vaba aja andmisega või vastava kokkuleppe olemasolul rahas 1,5-kordselt. Kui töötaja aga ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.

Tunni- ja tükitööliste jaoks on riiklikud pühad, mil tööd ei tehta, lihtsalt palgata puhkepäevad, mille eest ei ole hüvitist ette nähtud. Kui töötaja siiski töötab riigipühal või sellele vahetult eelnevalt tööpäeval (23.12 või 31.12), siis tuleb töötajale loomulikult töötasu maksta ja ületunnitöö või riigipühal töötamine hüvitada.

Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna või töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu. Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd (tal oleks see olnud vaba päev, aga kokkuleppel tööandjaga nõustus töötaja tööle tulema), tuleb ka tehtud ületunnid töötajale hüvitada, kas ületunnitööga võrdses ulatuses tasulise vaba aja andmisega või vastava kokkuleppe olemasolul rahas 1,5-kordselt.

Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb täiendavalt hüvitada riigipühal tehtavad tunnid, ülejäänud töötunnid tasustatakse tavalises korras. Sama vahetuse töötundide eest, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale, lisatasu maksma ei pea. Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd, tuleb lisaks kahekordsele töötasule hüvitada töötajale ka tehtud ületunnid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles