Eestis eristatakse meeste ja naiste töid muust Euroopast rohkem

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja.

FOTO: Toomas Huik

Uuringute järgi on Eesti nii ameti- kui tegevusalade soolise segregatsiooni osas üks mahajäänumaid Euroopa Liidu liikmesriike.

Enam kui pool Eesti töötajatest töötab ametites, kus ühe sugupoole esindajad moodustavad töötajate koguarvust 75 protsenti või enam. Näiteks domineerivad mehed tehnika ja transpordiga seotud ametites, aga ka juhtivtöötajate hulgas. Naised peamiselt arstide, õpetajate, haldusametnike ja müüjate seas.

Et soolist segregatsiooni vähendada, alustas sotsiaalministeerium kuni novembrini kestva meediakampaaniaga, mille peasõnumiks on, et töö sõltub tegijast, mitte tema soost.

«Kampaanias löövad kaasa inimesed, kes on teinud julgeid ametialaseid valikuid ja pole neid kahetsenud. Vastupidi, oma kutsumuse järgimine on nende elu täisväärtuslikumaks muutnud,» rääkis ministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja.

Kampaania tarbeks seatakse muu hulgas üles veebileht www.kutsumus.ee, Facebookis luuakse võimalus teha erinevaid teste, korraldatakse konverentse, mõttevahetusi, jagatakse infolehti ning pannakse üles plakatid. Plakatitel kujutatakse julge eriala valinud inimesi – naisi, kes on hakanud sepaks, sidetehnikuks, ja mehi, kelle ametiks on kosmeetik, pitsimeister.

«Täna algava kampaaniaga tahame juhtida kutse- ja tööalaste valikute ees seisvate inimeste tähelepanu sellele, et eriala, ametit või tööd valides on oluline lähtuda oma oskustest, teadmistest, kogemustest, omadustest ja unistustest, mitte sellest, kas oled naine või mees,» selgitas Rahuoja.

Rahuoja avaldas lootust, et kampaania sõnumit võtavad kuulda ka tööandjad, kellel on suur roll muutustele kaasa aitamisel ning kes sellest ka ise otsest kasu saavad. «Pädevad, oma tööga rahul olevad ning motiveeritud töötajad on tööandja jaoks olulisim ressurss igal ajal,» lausus ta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back