Lugeja küsib: kas kindlustus hüvitab puksiiri ja asendusauto kulud?

Autoabi sõiduk.

FOTO: Egert Kamenik/Postimees

«Kui olen kannataja pool, kas siis süüdlase kindlustusselts on kohustatud hüvitama ka kõik kõrvalkulud, muuhulgas puksiirikulud ja näiteks auto remondis oleku ajaks võetud rendiauto maksumuse?» küsib lugeja.

Vastab Lauri Potsepp Eesti Liikluskindlustuse Fondist.

Kahju, mille hüvitamise kohustus on kindlustusandjal, on määratud liikluskindlustuse seaduses. Kindlustusandjal tuleb seaduses sätestatud mahus hüvitada:

- kannatanu töövõimetusest tulenev kahju;
- kannatanu ravikulud;
- surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korral kannatanu ülalpeetava elatise vähenemine või kaotus, samuti matusekulu;
- liiklusõnnetusega seotud mittevaraline kahju.
- asja kahjustamise või hävimise kahju. Sõiduki hävimise või vigastustega seotud kahjuks loetakse ka mõistlikud kulutused selle sõiduki äraveole liiklusõnnetuse toimumise kohast ja parkimisele;
- mõistlikud ja vajalikud kulud õigusabile ja ekspertiisile.

Seaduses on toodud ka kahju, mille hüvitamise kohustust kindlustusandjal ei ole. Näiteks ei hüvita kindlustusandja kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinud sõidukit või muud vara ei saa kasutada.

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles