Millal on rongireisijal õigus nõuda hüvitist?

Pärnu-Viljandi rong.

FOTO: Andres Haabu / Postimees

Rongiettevõte Elron avaldab oma kodulehel ülevaate, millal on reisijal õigus nõuda nende käest hüvitist. Antud kord puudutab ainult ühe korra piletite hüvitamist.

1. Rongi hilinemisel 30 või enam minutit Elronist sõltuva asjaolu tõttu (rongi tehniline rike vms) hüvitab Elron ostetud pileti maksumuse. Hüvitise saamiseks tuleb pöörduda vastavat rongi teenindava klienditeenindaja poole või esitada taotlus Elronile. Rongi hilinemisel 60 või enam minutit kolmanda isiku tegevuse või vääramatu jõu tõttu hüvitab Elron ostetud pileti maksumuse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 1371/2007. Hüvitustaotlus tuleb esitada Elronile kirjalikult.

2. Hüvitustaotlus tuleb Elronile esitada kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul alates hilinemisjuhtumi kuupäevast.

3. Hüvitise väljamaksmise otsustab Elron kliendi taotluse saamisel ühe kuu jooksul. Taotluses tuleb esitada vähemalt järgmine info:

  • täpne viide probleemsele väljumisele (kuupäev, rongi number, peatuste vahemik, kus nimetatud rongi sooviti kasutada, ning peatuste vahemik, kus nimetatud rongi tegelikult kasutati);
  • paberpileti korral pileti originaal või selle koopia skaneerituna e-posti või faksi teel;
  • Elroni sõidukaardi number või ID-pileti kasutamise korral isikukood;
  • reisija arveldusarve number koos ees- ja perekonnanimega, kui hüvitise ülekandmist soovitakse arveldusearvele;
  • muud vajalikud andmed Elroni päringul.

Hüvitustaotluse koos vajalike lisamaterjalidega palume edastada aadressile info@elron.ee

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles