Klient nõudis Statoililt auto rikkumise eest hüvitist

Statoili autopesula.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Tallinnas Statoili autopesulas käinud kliendi väitel rikuti seal tema auto ära ning ta nõudis firmalt hüvitiseks ligi 500 eurot. Tarbijakaebuste komisjon leidis, et kliendil on õigus saada 207 eurot, mille Statoil ka hüvitab.

Mullu 3. novembril viis klient oma sõiduauto Mercedes-Benz G 270 CDI Tallinnas Tartu maanteel Sikupilli Statoili autopesulasse, kus ta tellis poleerimispesu hinnaga 15,90 eurot, seisab tarbijakaebuste komisjoni otsuses.

Pärast pesu märkas klient auto tagaosal oleva tagavararatta metallist kattel kriipimisjälgi, mis võisid tema arvates tekkida vahatamisel või poleerimisel. Ta oli kindel, et igal juhul tekkisid kriimustused poleerimispesu käigus, kuna silmaga nähtavad värvitükid oleksid pesu käigus eemaldunud.

Seepeale pöördus klient kaupleja poole. Viimane palus hooldusfirma Tamway OÜ esindajal tekkinud kahjustused üle vaadata. Hooldusfirma ei tuvastanud kahjustuste tekke võimalust poleerimispesu käigus, kuna kriimustused olid erisuunalised, asusid katte tagumisel küljel ja paremas servas. Harjased on aga valmistatud vahtpolüeteenist, mis sõidukeid ei kahjusta.

Hooldusfirma pidas ainsaks võimaluseks võõrkeha sattumist harjastesse, kuid sellisel juhul oleks pidanud kriipimisjäljed olema alates sõiduki esiosast.

Kuna klient ja kaupleja ei suutnud vaidlust omavahel ega ka tarbijakaitseameti abiga lahendada, pöördus klient kahju hüvitamise nõudega tarbijakaebuste komisjoni poole.

Klient võttis ilmnenud defektide kõrvaldamiseks hinnapakkumise Metro Auto OÜ-lt maksumusega 441 eurot ning nõudis Statoililt nii selle summa kui ka teenustasu - 15,90 eurot - ja asjaajamisele kulunud kütusekulu - 26 eurot - hüvitamist.

Klient selgitas komisjoni istungil, et vaatas autot enne ja pärast poleerimispesu, nimelt tegi ta eelnevalt ringi ümber auto, kuna pidi eemaldama sõidukilt kõik ettejäävad osad. Ta lisas, et nägi kriimustusi esimest korda kohe pärast pesu, kriimustustelt oli värskelt eemaldunud värvi ning osa tükke oli sõiduki tagaosal lahtiselt nähtavad.

Ta oleks soovinud, et kaupleja oleks kahjustused kohe üle vaadanud, kuid kaupleja tegi seda alles nädala pärast. Klient esitas komisjonile fotod kriimustustest ning komisjon leidis, et need on tekkinud juba puhtale pinnale. Kriimustused võisid tekkida kuivatusmasinast välja lennanud prahi või harjastesse takerdunud võõrkeha tõttu.

Kaupleja tugines jätkuvalt Tamway OÜ seisukohale, et automaatpesula on tehniliselt korras, vastab nõuetele ning seetõttu ei saanud ka neid kriimustusi tekitada. Kaupleja teatas, et pesula kasutusjuhend kohustab enne pesu eemaldama kõik kahjustusi tekitada võivad väljaulatuvad detailide osad (kojamehed, kinnitada peeglid jne), mistõttu ei saa pesuharjastesse ka midagi kinni jääda.

Lisaks väitis kaupleja, et teoreetiliselt on kriimustuste teke võimalik, kuid selge pole see, mis selle kahjustuse tekitas. Kaupleja esitas komisjonile auto pesemise kohta videosalvestise, kuid sellelt ei olnud võimalik tuvastada, kas kriimustused olid sõidukil juba enne poleerimispesu või mitte. Samuti kinnitas Statoil komisjonile, et kahjustusi ei saa tekitada ka harjased.

Komisjoni hinnangul on tõenäoline, et sõiduk sai kahjustusi autopesulas, kuna pärast pesu oli näha lahtiseid värvitükke, mis ei oleks saanud tekkida juhul, kui kriimustused oleksid sõidukil olnud juba enne pesu.

Samuti märkis komisjon, et kauplejal oli võimalus kohe pärast pesu sõiduk üle vaadata, kuid et kaupleja seda kohe ei teinud, võttis ta endale vastutuse riski.

Komisjon leidis, et kliendi sõiduk sai kahjustada kaupleja juures ning kauplejal lasub seaduse järgi kohustus hüvitada kliendile tekitatud kahju.

Kahju suuruse osas märgib aga komisjon, et kaupleja ei pea hüvitama rohkem, kui klient ise kahju kannab. Antud juhtumi puhul on tegemist kindlustusjuhtumiga. Kuna klient on sõlminud sõidukile kaskokindlustuslepingu, on tema omavastutuse suuruseks 191 eurot. Lisaks peaks kaupleja tagastama teenustasu 15,90 eurot. Komisjoni hinnangul on kliendi nõue põhjendatud summas 206,90 eurot.

Statoil: hüvitame kahju

Statoili kommunikatsioonijuht Jaanus Pauts kommenteeris Tarbija24-le, et ehkki Statoili hinnangul on otsus tehtud puudulikele tõenditele tuginedes, ei soovi nad alustada mõlemale poolele kulukat ja pikalevenivat kohtuprotsessi ning hüvitavad kliendile tekkinud kahju.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles