Lugeja küsib: kas roolijoodik võib trahvi asendada ühiskondliku töö või vangistusega?

Politsei alkomeeter.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

«Oletame, et sain liiklustrahvi, näiteks 300-1200 eurot, kuna juhtisin autot 0,3-promillise joobega. Olles ise ekstudeng, töötu, varatu, on pangakontol 30 senti. Lisainfona võin mainida, et tegemist ei olnud enda isikliku autoga, selleks mul pole raha, küll aga omanik andis loa seda kasutada. Juhiluba on mul olemas... veel. Millised on alternatiivvõimalused trahvi maksmiseks,  kui ei leia nelja aastaga endale tööd? Kas pakutakse variant teha ühiskondlikku tööd või saab maksta ka vabadusega? Kui on variant istuda kongis, siis kui pikast ajast jutt käib?» küsib lugeja.

Vastab vandeadvokaat  Maano Saareväli advokaadibüroost Sirk ja Saareväli.

Küsimuses märgitud alkoholikoguse esinemine juhi veres tähendab liiklusseaduse § 224 lõikes 1 sätestatud väärteo toimepanemist. Kui olete veres mõõdetavad promillid (mg/g) segamini ajanud aga väljahingatavas õhus mõõdetud alkoholikogusega (mg/l), siis kvalifitseerub Teie tegu liiklusseaduse  § 224 lõike 2 järgi. Esimesel juhul on põhikaristusena võimalik määrata rahatrahvi või juhtimisõiguse äravõtmise. Teisel juhul aresti, rahatrahvi või juhtimisõiguse äravõtmise. Mõlemal juhul on juhtimisõiguse äravõtmist võimalik kohaldada ka lisakaristusena.

Kui kohaldatakse rahatrahvilist põhikaristust, on võimalik taotleda trahvi tasumise ajatamist, näidates ära, miks ei ole võimalik trahvi tasuda kohe. Alternatiivina võite taotleda põhikaristusena ka juhtimisõiguse äravõtmist, kui Teil ei ole sissetulekut ja vahendeid trahvi tasumiseks. Samuti võite taotleda liiklusseaduse § 224 lõike 2 kohase väärteo eest väärteotoimiku kohtusse saatmist aresti kohaldamiseks. Aresti võib määrata pikkusega kuni 30 ööpäeva.

Kui on kohaldatud rahatrahvi ja Te ei ole seda ettenähtud aja jooksul tasunud, edastab kohtuväline menetleja trahvi täitmiseks kohtutäiturile. Kui täitur tuvastab, et Teil ei ole vara trahvi tasumiseks, võib sissenõudja teha kohtule avalduse trahvi asendamiseks arestiga (täitemenetluse seadustik § 201). Sellisel juhul vastab 10-le trahviühikule 1 päev aresti.

Selline avaldus tuleb teha mitte hiljem, kui kolme aasta möödumisel otsuse jõustumisest. Seega tuleb nimetatud toimingud teha enne täitmise aegumist (nelja aasta möödumist otsuse jõustumisest).

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles