Olulisemad muudatused tulude deklareerimisel
Lisatud Kuku intervjuu

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann ja teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

FOTO: Peeter Langovits

Algab järjekordne tulude deklareerimise periood - mulluseid tulusid saab elektrooniliselt deklareerima hakata hiljemalt 15. veebruarist.

Maksu- ja tolliameti teenindusbürood väljastavad eeltäidetud tuludeklaratsioonide väljatrükke alates esmaspäevast.

Eelmisel aastal oli tulu deklareerijaid 650 000, kellest e-maksuametit kasutas 95 protsenti, sel aastal prognoosib amet vähemalt 640 000 deklareerijat. Tagastatava tulumaksu prognoositavaks summaks on 96 miljonit eurot. Mullu tagastati 97,8 miljonit eurot.

Tuludeklaratsiooni esitamise viimane päev on 31. märtsil.

Maksuhaldur juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et käesoleva aasta alguses jõustunud täiendav maksuvaba tulu pensionitelt 210 eurot kuus ei laiene eelmise, 2013. aasta tulude deklareerimisel, ning täiendav maksuvabastus pensionitelt, mis 2013. aasta tuludeklaratsioonis arvestatakse, on 2304 eurot.

Tänavused olulisemad muudatused tulude deklareerimisel on järgmised:

Elatise nõue rahuldatakse esmajärjekorras

«See on verivärske muudatus – riigikogu alles võttis vastu seadusemuudatuse. Kui kohtutäitur on esitanud tulumaksu tagastuse peale elatise nõude, siis see rahuldatakse esmajärjekorras. Kui elatise nõue on rahuldatud, siis saab riik kätte alles oma maksuvõlad,» kommenteeris maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

«Kõigile neile, kes on kimpus elatise nõudega, toob see leevendust,» arvas Udde. Elatise nõudeid on ligi 8000 inimese vastu summas üle 38 miljoni euro. Kõige suurem elatise nõue ulatub üle 130 000 euro.

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi osaline maksustamine.

Varem sai deklareerimisel valida, kas maksustati koheselt kõik või lükata kogu maksustamisele kuuluv kasu edasi järgmistele perioodidele. Lisandus võimalus valida tekkinud kasu osaline maksustamine.

«Nüüd on võimalik inimesel valida, et ta näiteks pool maksustab praegu ja pool lükkab edasi,» kommenteeris Udde.

Kõigi nõuetega saab tutvuda kogu esitamise vältel.

«See on nii-öelda mugavustoode. Kõik maksumaksjad saavad kogu deklaratsiooni esitamise vältel tutvuda kõigi oma nõuetega, mis on maksu- ja tolliametis. Varem sai seda teha alles siis, kui deklaratsiooni kinnitati, aga nüüd saab juba ette näha, kas inimesel on maksuameti ees võlgu, kas on kohtutäituri nõudeid,» selgitas Udde, kelle sõnul tuli selline ettepanek maksumaksjatelt.

Kõik pangakontod saavad IBAN pangakonto numbri.

Pangakonto number jääb samaks, kuid selle ette lisandub kahetäheline riigikood, kahekohaline kontrollnumber ja kahekohaline pangakood. «Maksumaksja jaoks suurt midagi ei muutu. Selle töö me teeme ise ära. Me eeltäidame, kellel me teame kontonumbrit - kanname IBAN kontonumbri tagastuslehele. Kes sisestab ainult oma lühikese numbri, siis see on koheselt võimalik konventeerida IBAN kontoks,» kinnitas Udde.

Puudutab mitteresidente: kui isiku Eestis saadud tulud jäid kogutuludest alla 75 protsendi, siis saab isik kasutada ainult üldist maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensionilt, proportsionaalselt Eesti tuluga.

Kui isiku Eestis saadud tulud jäid kogutuludest alla 75 protsendi, siis juhul kui isik tõendas, et kusagil mujal residendi mahaarvamisi kasutada ei saanud, siis sai ta varem Eestis kasutada kõiki mahaarvamisi proportsionaalselt.

 Loe lähemalt muudatustest siit.

Samuti võib info saamiseks helistada ameti telefonidele: 1811 – deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel ja 880 0811 – info füüsiliste isikute maksustamise kohta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles