Tuntud poest soetatud akulaadija kärsatas arvuti ära

Dell sülearvuti

FOTO: Reuters / Scanpix

Klicki kauplusest soetatud akulaadija rikkus kliendi väitel tema arvuti. Tarbijakaebuste komisjon rahuldas kaebuse, leides, et pood peaks kliendile hüvitama 250 eurot.

Klient ostis mullu 13. oktoobril Klickist sülearvuti akulaadija Dell 65W (19,5 V/ 3,34), mis maksis 35 eurot. Klient tahtis laadijat kasutada Dell Vostro 1320 aku laadimiseks.

Päev hiljem pöördus ta kaupluse poole põhjusel, et arvuti töötas laadijaga ühendamisel vaid kaks tundi. Seejärel tuli arvutist kärsahaisu ning arvuti lakkas töötamast. Kauplus saatis akulaadija hooldusesse.

15. oktoobril pöördus klient poe poole, et selgitada lisaks laadija korrasolekule ka arvuti remondiga seonduvat. Kaupluse ettepanekul andis ostja 16. oktoobril arvuti neile ülevaatamiseks .

Kuu aega hiljem teatas Klick, et müüdud akulaadija on töökorras ning kuulub kliendile tagastamisele. Kauplus esitas arvuti remondiks hinnapakkumise ning selgitas, et remondist loobumise korral peab klient maksma käsitlustasu 25 eurot.

Ostja esitas tarbijakaitseametile avalduse, milles nõudis arvuti remondimaksumuse hüvitamist. Klient leidis, et talle müüdud toote kasutamine põhjustas töökorras arvuti läbipõlemise. Arvuti parandamise kulud peab tema hinnangul kandma akulaadija müüja, kuna ta tugines ostu sobivust hinnates kaupleja selgitustele. Alternatiivselt soovib klient arvuti väärtuse - 250 euro - hüvitamist.

Pood aga kaebusega ei nõustunud, sest kliendile müüdud toode on töökorras ja sobib arvutile. Samuti ei ole tuvastatud arvuti kahjustuste põhjust ega põhjuslikku seost müüdud akulaadijaga.

Seejärel pöördus klient tarbijakaebuste komisjoni, nõudes kas arvuti väärtuse või remondikulude hüvitamist. Klient on seisukohal, et juhindus klienditeenindaja juhistest ja soetas laadija, mis pidi arvutile sobima, ning arvuti kahjustused on tingitud mittesobiva laadija kasutamisest.

Komisjon nentis, et seaduse järgi on müüja kohustatud ostjale üle andma lepingutingimustele vastava asja, mis peab vastama kokkulepitule nii koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse kui ka pakendi osas. Samuti on kliendil õigus pakutavate kaupade kohta saada vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kaubaga seotud riskide kohta.

Poolte selgituste kohaselt teatas klient kauplejale, millise arvuti jaoks ta laadijat vajab. Arvuti omadused olid kauplejale kauba valikul ja soovitamisel teada. Vaidlust ei ole ka selles, et müüdud laadijal oli märge, mis viitas sobivusele tarbija arvutile, seisab komisjoni otsuses.

Kliendi väitel ei selgitatud talle enne müüki universaalkasutuseks mõeldud tootega seotud riski. Komisjoni hinnangul pidanuks kaupleja seda tegema.

Komisjon ei nõustu Klickiga selles osas, et kliendile müüdud akulaadija omaduste ja arvuti rikke vahel puudub põhjuslik seos. Klient on arvutil kahjustuste tekkimist selgitanud veenvalt, sestap puudub komisjonil alus kliendi selgitustes kahelda.

Komisjonile esitatud tõendid kinnitavad, et arvutirike on seotud akulaadija kasutamisega. Hooldustöid läbi viinud spetsialistide kinnitusel võis arvuti rike tekkida universaallaadija kasutamisest, ehkki seda ei ole arvuti tootja testinud.

Poe tõstatatud kahtlused, et ehk on klient kõnealuse laadija asemel mõnda teist laadijat kasutanud, ei ole komisjoni hinnangul veenvad, pigem püütakse nii vastutusest vabaneda.  

Komisjon leidis, et kaupleja on müügilepingut rikkunud - müüdud akulaadija ei ole nõuetekohane, kuna sellel olev ja müüja antud kirjeldus ei ole kauba kasutamisega kaasnevate riskide teadvustamiseks ja ärahoidmiseks piisavad.

Puudus ilmnes esmasel kasutamisel ja tõi kaasa arvuti olulised kahjustused, sh sai kahjustada emaplaat.

Klick ei ole kliendile pakkunud kahju hüvitamist, samas on klient kauplejale asja mittevastavusest õigeaegselt teatanud ning andnud müüjale võimaluse kahjustused hüvitada. Komisjoni sõnul oleks saanud laadija mittevastavuse ja selle kasutamisega tekkinud kahju põhjalike selgitustega ära hoida. .

Seega leiab komisjon, et Klick on lepingut rikkunud ning peaks kliendile hüvitama 250 eurot.

Komisjoni otsusega mittenõustumise korral on vaidlevatel pooltel õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Kaire Koik Klickist nentis, et nad veel ei tea, kas pöörduvad maakohtusse, kuna edasikaebamise õigus on 30 kalendripäeva.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles