Klient viis ninast vett läbi lasknud saapad komisjoni

Naiste saapad. Pilt ei ole looga seotud.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

23,40 euro eest ostetud naiste saapad hakkasid juba pärast esimest kandmist vett ninast läbi laskma. Tarbijakaebuste komisjon otsustas, et kliendi kaebus tuleb rahuldada.

27. novembril 2013 ostis klient kauplusest ItalynaKing (OÜ Biorana) naiste saapad Mille müügihinnaga 23,40 eurot. Mõne päeva möödudes seadis ostja sammud kingapoodi pretensiooniga, et vasaku jala ninaosast laseb saabas vett läbi. Poe klienditeenindaja lubas jalatseid kontrollida.

11. detsembril 2013 tagastas ItalynaKing ostjale saapad ilma ekspertiisi otsuseta, kuid põhjendusega, et talvesaapaid on kasutatud ebasobivates tingimustes. Vaatamata korduvatele pöördumisele ei soostunud kingapood raha tagastama ega toodet asendama. Kliendi avaldust vastu ei võetud, samuti ei tutvustatud talle mõne eksperdi arvamust.

Järgmisel päeval esitas tarbija avalduse tarbijakaitseametile, milles viitas, et tal on õigus lepingust taganeda ja nõuda ostuhinna tagastamist. Inimene põhjendas lepingust taganemise soovi oluliste puudustega, mis kaubal esinesid. Saapaid oli tema sõnul kantud vaid ühel päeval tavapärasel viisil ja tavalistes oludes. Klient lisas, et kingapood ei ole saabaste puudusi tegelikult kontrollinud ega teinud mingit ekspertiisi.

Jaanuarikuus pöördus klient katkiste saabastega tarbijakaebuste komisjoni, nõudes ostuhinna tagastamist, kuna jalatseid ei saa kasutada. Kingapood ItalynaKing ütles komisjonile, et klient on saapaid kasutanud ebasobivates tingimustes – talvesaapad ei ole mõeldud vihmase ilmaga kasutamiseks.

Komisjon toob välja, et võlaõigusseaduse järgi on müüja põhikohustuseks anda ostjale üle lepingutingimustele vastav asi. Üleantav toode peab vastama kokkulepitule nii koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse kui ka pakendi osas. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Komisjon leiab, et tarbijale müüdud jalatsid ei ole nõuetekohase kvaliteediga – vasaku jalatsi varba osas on talla serv lahti. «On ilmne, et esinenud puudus takistab jalatsite funktsionaalset kasutamist. Vaatamata kauba keskmisest madalamale hinnale tuleb jalatsite puhul eeldada otstarbekohase kasutuse võimalikkust vähemalt ühe hooaja kestel,» teatas komisjon.

«Komisjoni käsutuses ei ole tõendeid, millest järelduks, et tarbijapoolne kasutus erineks tavapärasest või et tarbija oleks jalatsite kasutamisel ilmselt hooletu. Komisjonile esitatud jalatsite vaatlemisega loeb komisjon tuvastatuks, et need on hästi hooldatud, vaid vähese kasutamise tunnustega,» lisas komisjon.

Komisjon otsustab lõpuks rahuldada kliendi kaebuse, kuna müüja on lepingut rikkunud. Tarbijal on õigus lepingust taganeda ja nõuda 23,40 euro tagastamist. Komisjoni otsusega mittenõustumise korral on vaidlevatel pooltel õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles