SMS-laenuturgu ohjeldav eelnõu saadeti kooskõlastamisele

Finantsteenuse reklaam bussipeatuses.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse seada ülempiir tarbijakrediidilepingute krediidi kulukuse määrale ja keelata tarbijavaidluste lahendamisel vahekohtute kasutamine.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse seada ülempiir tarbijakrediidilepingute krediidi kulukuse määrale ja keelata tarbijavaidluste lahendamisel vahekohtute kasutamine.

Justiitsminister Hanno Pevkur sõnas, et eelnõu peamine eesmärk on kaitsta tarbija kui lepingulise suhte nõrgema poole huve ja õigusi. Seadusemuudatused on eelkõige mõeldud SMS-laenudega seotud probleemide ohjeldamiseks.

«Riigikohus nimetas hiljutises lahendis eelduslikult ebaproportsionaalseks sellist vahekorda, kus krediidi kulukuse määr ületab Eesti Panga avaldatavat keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kuus korda. Sellegipoolest teeme konkreetse ettepaneku, et tarbijakrediidileping on tühine, kui krediidi kulukuse määr ületab Eesti Panga viimati avaldatud keskmist kulukuse määra enam kui kaks korda ehk hetkel veidi üle 70 protsendi,» ütles minister Hanno Pevkur.

Kehtiva seaduse järgi ei ole nõrgema poole kaitse eesmärgil lubatud näiteks töölepingu lõpetamise ja eluruumi üürilepingu vaidlusi lahendada vahekohtutel. Sarnasest kaalutlusest lähtuvalt plaanib justiitsministeerium keelata tarbijaga sõlmitud lepingutest tulenevate vaidluste lahendamise vahekohtus. See tähendab, et ka kiirlaenude tagasimaksmise üle tekkivate vaidluste lahendamiseks peaks tulevikus pöörduma üksnes kohtu poole.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles