Vaata, milliseid piiranguid toob uus tubakaseadus
Ära keelatakse ka närimistubakas

E-sigaret. Foto on illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele tubakaseaduse eelnõu, mis keelaks selgesõnaliselt ära e-sigarettide tarvitamise alaealistel.

Eelnõus tehakse mitmeid muudatusettepanekuid, kuid üheks kõige olulisemaks on see, et selgesõnaliselt keelatakse ära e-sigarettide tarvitamine alaealistel. Neid ei tohi lastele ka enam müüa.

Suitsuvaba tubakatoote (sh. närimistubaka) käitlemine on keelatud.

Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Eestis on kasvav trend huuletubaka kasutamine kooliõpilaste hulgas. Arvestades suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakatoodete ohtlikkust, levinud väärarusaamu toote ohutuse kohta, populaarsust alaealiste hulgas ning käitlemiseks keelatud suukaudsete tubakatoodete närimistubakast eristamise keerukust, on rahvatervise ja järelevalve lihtsustamise huvides keelata lisaks teistele suitsuvabadele tubakatoodetele ka närimistubaka käitlemine.

Närimistubakat on praegu lubatud turustada. Väga lihtsustatult on närimistubakas peenestatud ja huuletubakas jahvatatud ning niisutatud tubakas.

Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist võib tuua oma tarbeks maksimaalselt kümme pakki suitsuvaba tubakatoodet, tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi. Liiduvälisest riigist võib kaasa tuua paki, tingimusel et seal ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

Suitsuvaba tubakatoote edasitoimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.

Alaealisel keelatakse viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal.

Muudatus on vajalik alaealiste tervise kaitsmiseks. Probleem on esile kerkinud vesipiibukohvikutes, kus kogu kohvik, välja arvatud müügilett, on suitsetamisruum või -ala.

Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Samuti ei tohi neid alaealistele müüa. Seejuures kehtib see ka e-sigarettide kohta.

Suitsetamisele ja suitsuvaba tubakatoote tarvitamisele lisatakse keeld alaealistel tarvitada tubakatootega sarnaselt kasutatavaid tooteid. Tubakatootega sarnaselt kasutatavate toodete all mõeldakse alternatiivtooteid – taimsed sigaretid, elektroonilised nikotiini manustamise seadmed (e-sigaret), erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks, tubakavaba huuletubakas ehk snus jne – ehk tooteid, mille kasutamisel imiteeritakse tubakatoote tarvitamist.

Muudatusega välistatakse võimalus alaealisel väita, et tubakatoode ei kuulu temale, vaid hoopis mõnele täiskasvanule ning ta lihtsalt hoiab seda oma käes ajutiselt.

E-sigarettidele reklaamikeeld      

Eelnõuga täiendatakse ka reklaamiseadust – lisatakse reklaamikeeld tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodetele, tubakatootega sarnaselt kasutatavatele toodetele ja nende osistele. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse vajalikud muudatused seoses närimistubaka käitlemise keelamisega.

 
Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles