Elektroonikaromudest vabanemine muutub lihtsamaks

Vettekukkunud mobiiltelefon.

FOTO: Peeter Langovits

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt peavad suured elektroonikamüüjad edaspidi elektroonikavidinaid vastu võtma ka siis, kui uut asemele ei osteta.

«Kui varem sai oma elektroonikaromu tagasi anda siis, kui osteti poest uus, siis nüüd saab oma vananenud või kasutuskõlbmatuks muutunud elektroonikavidina poodi viia ning tasuta ära anda ka juhul, kui uut asemele ei osteta,» rääkis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

See puudutab just väikseid seadmeid, nagu näiteks mp3-mängijaid või mobiiltelefone. Väike elektroonikaromu on seade, mille küljepikkus on kuni 25 sentimeetrit. Tasuta vastuvõtmise nõue puudutab neid müügikohti, millel müügipinda on üle 400 ruutmeetri.

Seadusemuudatuse põhjuseks on see, et elektroonikaromusid jõuab liiga palju olmeprügi hulka. Uuringud näitavad, et segaolmejäätmetes leidub 1,8 protsenti erinevaid elektroonilisi seadmeid. See on koguseliselt ligikaudu 5400 tonni, mis on peaaegu sama palju, kui aastas elektroonikaromusid kokku korjatakse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete kokku korjamine on oluline, et saaks uuesti ringlusesse võtta neis leiduvad (vääris)metallid. Lisaks võib mõnedes seadmetes olla ka ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda.

Nelja asemel viis kilogrammi

Määrusega kehtestatakse ka uus elektroonikaromude kogumise määr aastateks 2014-2019. Seni on nõutav koguda aastas vähemalt neli kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromusid iga elaniku kohta, kuid edaspidi tuleb koguda viis kilogrammi. 2011. aastal koguti Eestis üle viie kilogrammi elektroonikaromusid. 

Alates 2016. aastast muudetakse kogumise määra arvutamise metoodikat ning kogumise määra suurendatakse. See hakkab sõltuma turule lastud elektroonikaseadmete massist. Siis tuleb kokku korjata vähemalt 45 protsenti turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusest.

Määrad muutuvad järk-järgult suuremaks, jõudes 2019. aastal 65 protsendini. Eestis saavutati arvutuslikult 2011. aastal kogumise määraks 50,9 protsenti, mistõttu on 65 protsendi saavutamiseks vaja pingutada.

Määrusega ei kehtestata tootjatele ega nende nimel tegutsevatele jäätmekäitlejatele põhimõtteliselt uusi nõudeid. Rangemad elektroonikaromude kogumise nõuded jõustuvad järk-järgult.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles