Meest ärritas saabaste plõksuv heli

Foto on illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Kingakauplusest poolsaapad ostnud klient tahtis need päev hiljem kahtlase heli tõttu tagastada, ent kaupleja tellitud ekspertiisi kohaselt tootel puudusi ei olnud. Tarbijakaebuste komisjoni hinnangul on kliendil õigus raha tagasi saada.

Klient ostis selle aasta 5. jaanuaril firmalt OÜ Danbalt Shoes poolsaapad hinnaga 55 eurot. Päev hiljem pöördus ta ettevõtte poole pretensiooniga, et vasaku jala saabas teeb käies hästi kuuldavat, plõksuvat heli.

Klient soovis saapad kauplejale tagastada ning nõudis ostuhinna tagastamist. Ettevõte tellis jalatsitele ekspertiisi ning leidis sellele toetudes, et tootel puudusi ei ole.

Klient esitas 14. jaanuaril tarbijakaitseametile avalduse, milles nõudis ostuhinna tagastamist. Ta põhjendab lepingust taganemist olulise puudusega kaubas, nimelt segab saabaste kandmisel tekkiv heli otstarbekohast kasutust. Kaupleja jäi vastuses tarbijakaitseametile seisukohale, et saabastel tootmisdefekte ei ole.

Klient ei jätnud ja esitas 28. veebruaril kaebuse tarbijakaebuste komisjonile, nõudes endiselt ostuhinna tagastamist, kuna puudusega toodet ei saa kasutada. Kingakauplus jäi ekspertarvamusele toetudes esialgse seisukoha juurde.

Seaduse järgi on müüja põhikohustuseks anda ostjale üle lepingu tingimustele vastav asi. Ostjale üleantav asi peab vastama kokkulepitule nii koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas.

Seaduse kohaselt vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse korral eeldatakse, et asja mittevastavus oli olemas kauba üleandmise ajal.

Komisjon lähtub vaidluse lahendamisel kliendile müüdud kauba tavalisest kasutusviisist ja selle võimalikkusest ning vastavusest vähemalt samasse kaubagruppi kuuluvate sarnaste asjade keskmisele kvaliteedile.

Komisjon leidis, et kliendile müüdud jalatsid ei ole nõuetekohase kvaliteediga. Komisjoni istungil osales ekspert, kes jalatseid vaatles.

Komisjon tuvastas, et saabaste talla kumerus on ülemäärane, tasapinnale asetades jääb saabaste ninaosa õhku ligi kolme sentimeetri ulatuses, taldade toetuspinnal on tasapinda üksnes 1,5 sentimeetri laiuses. Ninaosa tugevdus lõpeb päka paindejoonel, millest tingituna on tõenäoline, et pealisnahk hakkab paindekohal murduma ja jalga häirima, ninaosa tugevduse pikkus on erineva jala saabastel erinev. Vasaku jalatsiga astudes tekib iga sammuga hästi kuuldav, plõksuv heli, mis ei ole jalatsitele tavaliselt omane.

Puudused ilmnesid kahe aasta kestel. Komisjoni hinnangul on ilmne, et esinevad puudused, eelkõige jalatsite kandmisele mitteomase heli tekkimine, takistab jalatsite funktsionaalset kasutamist.

Komisjoni ei leidnud tõendeid, et klient oleks saapaid tavapärasest erinevalt kasutanud või et ta oleks jalatsite kasutamisel olnud hooletu.

Komisjonile leidis jalatsite vaatluse järel, et need on hästi hooldatud, väga vähese kasutamise tunnustega. Samuti ei olnud puudused tootes enne kasutamist nähtavad, mistõttu ei saanud ostja neid kauba ülevaatamisel märgata.

Klient on kauplejale ilmnenud puudustest õigeaegselt teatanud ning andnud müüjale võimaluse puudusega toode asendada või parandada. Kaupleja ei pakkunud jalatsite parandust ega asendamist.

Seega leidis komisjon, et tarbijal on õigus nõuda ostuhinna 55 euro tagastamist.

Komisjoni  otsusega  mittenõustumise  korral  on  vaidlevatel  pooltel  õigus  pöörduda  sama  vaidluse  läbivaatamiseks  maakohtusse.

Tarbija24 pole ettevõttega OÜ Danbalt Shoes ühendust saanud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back