Lugeja küsib: kuidas vormistada lepingut, et uue kodu nimel jätab mees suitsetamise maha?

FOTO: Toomas Huik

«Meil abikaasaga on plaanis sõlmida leping omavahel seoses uue eseme ostuga, millega seoses lubas mees, et jätab maha suitsetamise, kui ost (järelmaksuga) reaalselt teostatakse.
Sellega seonduvalt otsustasime teha lepingu, et tal ei oleks liialt lihtne taganeda oma lubadusest ehk siis panime kaalule nö eseme omandi-/omamisõiguse kaotamise suitsetamise vastu. Kas selliselt omavahel koostatud lepingud on kehtivad ka seaduse ees (kas peab lepingus viitama mõnele seadusele). Kas vajadusel on võimalik sellise lepinguga näiteks vaidluse korral minna kohtusse?» küsib lugeja.

Vastab vandeadvokaat Taivo Saks advokaadibüroost Taivo Saks & Partnerid.


Lepingu võib sõlmida mis tahes asjade kokku leppimiseks, kuni need kokkulepped ei ole otseselt seaduse või heade kommetega vastuolus. Teie soovitud kokkuleppe fikseerimisel peaksite pöörama tähelepanu sellele, kuidas seda realiseerida. Selleks peaks eelnevalt määratlema tulemuse, mida soovitakse saada ja seejärel olukorra, mille vastu soovite ennast lepinguga kaitsta. Selleks peaksite määratlema, millal loetakse, et on kohustus täidetud (suitsetamine on maha jäetud) ja millal loetakse, et kohustust on rikutud ning millised tagajärjed peaksid siis saabuma, kui kohustust on rikutud ja millal peaksid need saabuma.

Näiteks, millal loetakse, et inimene enam ei suitseta - kas piisab nädalasest pausist või peab mingi kindla arvu kuid vastu pidama; millal loetakse, et on kohustust rikkunud - kas üks suits aastas tähendab uuesti suitsetamist; kui ei tähenda, siis mitu tükki võib aastas tõmmata, et veel ei oleks kohustust rikkunud; kas ühe suitsuga vahelejäämine tähendab, et kohustust on rikutud; kellele ei tohi vahele jääda - s.t kes kontrollib - kas sõbranna või naabri pahatahtlik pealekaebamine on piisavalt objektiivne, et selle alusel lepingu rikkumist tuvastada või kes peaks olema see, kellele ei või vahele jääda, kas teistele võib.

Millised on rikkumise tagajärjed - kas kohe saabub kõige hullem tagajärg või antakse enne täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks (nagu seadus üldjuhul eeldab), kas kunagi võib uuesti suitsetama hakata - s.t kui viie aasta pärast hakkab suitsetama, kas siis on kohustust rikkunud. Lisaks, kuidas tagada lepingu täitmine rikkumise korral - õiguslikult pädev leping on see, millest tekkivad õigused on kohtu kaudu realiseeritavad ja kohtutäituri poolt täidetavad. Antud juhul ilmselt kohustuse täitmise nõue kohtus väga pädev ei oleks, sest raske on ette kujutada, et kohus kohustaks lepingupoolt suitsetamisest loobuma ning kohtutäitur asuks peale otsuse jõustumist isikult sunniviisiliselt selle kohustuse täitmist nõudma...

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles