Paberretseptide väljastajad pidid aru andma

Paberretseptid. Pilt ei ole looga seotud.

FOTO: Sille Annuk

Terviseamet saatis märtsikuus teavituskirjad tervishoiuteenuse osutajatele, kes olid haigekassa andmetel käesoleva aasta kahel esimesel kuul kirjutanud välja ohtralt paberretsepte.

Ravimiseaduse alusel on ravimi väljakirjutaja kohustatud retsepti välja kirjutama elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada või isik vajab retsepti piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

45st teavituskirja saanud asutusest andsid tagasisidet 10, kes märkisid paberretseptide väljakirjutamise põhjustena klientide välismaise päritolu või vajaduse väljastada retsepte koduvisiitidel. Takistustena toodi ära ligipääs retseptikeskusele X-tee portaali kaudu, mis on teenuseosutajate hinnangul lisaks ajamahukas ja keeruline. Samuti selgus, et mõnel juhul pakutakse teenuseid erinevates tegevuskohtades või teeninduspunktides, kuhu tarkvara ostmisel ei nähta mõtet.

Terviseamet tuletab meelde, et paberretsepte võib  väljastada  ainult juhul, kui objektiivsetel põhjustel puudub ligipääs digiretseptikeskusele. Terviseamet jälgib ka edaspidi retseptide väljakirjutamisele sätestatud nõuete täitmist. Ravimiseaduse alusel on terviseametil õigus teha ettekirjutusi ravimiseaduses ja selle alusel vastu võetud määrustes sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks ja karistada tervishoiuteenuse osutajat ravimi väljakirjutamise nõuete rikkumise eest rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles