iDeal kampaania

Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja ei maksa haigushüvitist?

Viirushaiguse tunnustega on mõistlik koju jääda, säästes ennast ja kolleege. Eelnevalt on aga hea teada, kuidas arvutatakse haigushüvitisi haiguse tõttu töölt eemal oldud aja eest.

FOTO: Scanpix/CORBIS

«Mida teha, kui tööandja ei maksa haigushüvitist?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool.

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 122 lg 5 järgi tuleb tööandjal haigushüvitis välja maksta palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.

Kui tööandja ei täida seadusest tulenevat kohustust st ei maksa töötajale haigushüvitist, tuleks järelepärimisega pöörduda tööandja poole. Kui tööandja ei selgita ega reageeri järelepärimisele, siis tuleb töötajal  pöörduda haigushüvitise maksmise nõudega töövaidlusorgani poole, kas töövaidluskomisjoni või kohtusse. Avalduse esitamise tähtaeg on 4 kuud, arvates päevast, mil töötaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles