iDeal kampaania

Kaebamine võib edaspidi tarbijate rahakotti kergendada

Eurod.

FOTO: SCANPIX

Uue tarbijakaitseseadusega võib tasuliseks muutuda kaebuse esitamine tarbijavaidluste komisjoni. Muudatuse eesmärgiks on mitte koormata komisjoni kiuslike ja tühiste tarbijavaidlustega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud uue tarbijakaitseseaduse eelnõuga plaanitakse tuleva aasta 9. juulist kaotada senine 20-eurone alampiir tarbijavaidluste komisjoni menetluse algatamisel ning hakata 10 eurot küsima kaebuse läbivaatamise eest.

Tarbijale tagastatakse see 10 eurot, kui menetlus lõpeb pooltevahelise kokkuleppega, tarbija nõuet rahuldava või osaliselt rahuldava otsusega, või kui komisjon lõpetab menetluse vaidlust lahendamata. Samuti tagastatakse raha avalduse tagasivõtmise korral.

«Menetlustasu eesmärk on mitte koormata komisjoni kiuslike ja tühiste tarbijavaidlustega,» märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tarbija-ja konkurentsipoliitika talituse juhataja Thea Palm.

Kiuslik ja tühine tarbijavaidlus on näiteks selline, kus kaupleja on valmis pakkuma tarbijale lahenduseks nõutavast isegi soodsamat olukorda, kuid tarbija ei taha sellega leppida. Ta ei nõustu mittesobiva kauba (näiteks riideese vales suuruses ja eelnevalt kauplejaga kokkulepe, et võib selle mittesobivuse korral tagasi tuua) puhul variandiga, et tagastatakse makstud tasu, vaid tahab sobivat kaupa (sama riideeset teises suuruses) asemele, ehkki kauplejal pole seda pakkuda.

Palmi sõnul suurendaks rahalise alampiiri asendamine menetlustasuga tarbija õiguste kaitstust, kuna võimaldaks komisjoni pöörduda ka siis, kui 20 eurost odavam kaup või teenus on põhjustanud tarbijale olulist kahju. 

Ka Taanis ja Küprosel

«10-eurone menetlustasu on pigem sümboolne ega takista juurdepääsu tarbijavaidluste komisjoni menetlusele,» möönis ta.

Palmi kinnitusel toimib sama skeem ka Taani riikliku asutuse juures tegutsevas komisjonis, kus tarbijalt küsitakse 160 Taani krooni ehk pisut üle 20 euro, mis ka tagastatakse, kui vaidlus lahendatakse tarbija kasuks või seda ei menetleta. Küprosel küsitakse kaebuse läbivaatamise eest 5-17 eurot sõltuvalt nõude suurusest.

Teistes ELi liikmesriikides on vaidluse lahendamine riiklikes asutustes tarbijale üldjuhul siiski tasuta. Eraalgatuslikes vaidlusi kohtuväliselt lahendavates üksustes on aga vaidluse lahendamine tarbijale tasuline, makstes 20-150 eurot.

Eelnõu muudab senist korda ka kauplejale, nimelt on kaupleja kohustatud osaliselt hüvitama tarbijavaidluste komisjoni otsesed kulud juhul, kui komisjoni otsus on täielikult või osaliselt tema kahjuks. Kauplejalt sissenõutava kulu maksimaalseks suuruseks oleks 250 eurot. 

Palm tõdes, et on selliseid kauplejaid, kes ei arvesta tarbija õigustega ega soovi tunnistada oma eksimust isegi juhul, kui nad sellest täiel määral aru saavad.

«Võib eeldada, et nende suhtumine muutuks, kui tarbijaga vaidluse lahendamine komisjonis tooks teatud juhtudel kaasa suuremad kulutused kauplejale,» leidis Palm.

Praegu on tegemist siiski eelnõu esimese versiooniga ning enne eelnõu vabariigi valitsusse viimist analüüsitakse ja kaalutakse ka partnerite ettepanekuid.

Tarbijakaebuste komisjoni on 2010. aastast kuni 2014. aasta esimese poolaastani esitatud 1157 kaebust, millest 699 otsust on tehtud tarbijate kasuks.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kaebused

111

310

263

205

209

263

197

225

259

296

Istungid

116

337

295

232

242

297

228

277

285

289

Tööstuskaupadega seotud kaebused

90

266

159

161

157

187

131

173

171

149

Teenustega seotud kaebused

21

45

97

44

48

76

66

82

88

151

Tarbijate kasuks tehtud otsused

73

170

174

115

136

140

106

154

154

184

Tarbijate jaoks positiivsed otsuste osakaal

66%

55%

66%

56%

65%

53%

54%

68%

59%

62%

Otsuseid mittetäitnud ettevõtted

7

16

17

10

17

28

21

22

27

36

Täitmata jäetud otsuste osakaal

6%

5%

6%

5%

8%

11%

11%

10%

10%

12%

Käesoleva aasta esimese kuue kuu jooksul oli kaebusi 180, istungeid 170, tarbijate kasuks tehtud otsuseid 101 ning otsuseid mittetäitnud ettevõtteid 14. Tarbijate jaoks positiivsete otsuste osakaal oli 62 protsenti.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles