Maksuamet loodab suuremat maksutulu

Registreeritud töötajate eest tuleb tööandjal sotsiaalmaksu maksta.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Maksu- ja tolliameti andmetel on eelmise nädala seisuga lisandunud 16 700 tööandja abiga registrisse 51 700 isiku töötamine.

Eesti kaubandus-tööstuskoja liikmete seas tehtud küsitluse järgi peab vastanud ettevõtjatest kaks kolmandikku töötamise registreerimist kasulikuks meetmeks ümbrikupalga vähendamisel.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul on uutest registreerimistest 26 700 töölepingu alusel. «Kui maha arvata esimest korda tööturule sisenenud noored ja koolilõpetajad ning eelmiste kuude jooksul palka saanud isikud, siis esimesest juulist registreeriti töölepingu alusel töötamine pea 10 000 inimesega, kelle eest varem sotsiaalmaksu ei oldud tasutud ja kellel puudusid seetõttu ka sotsiaaltagatised,» tõi Veermäe välja ühe positiivse mõju.

Veermäe märkis, et ümbrikupalga vähendamine on vajalik ka selleks, et kaitsta korrektseid ettevõtjaid ja tagada neile võrdne konkurentsikeskkond. «Esimesed nädalad kinnitavad töötamise registrile seatud ootusi. Vähemalt registreerimise aktiivsuse järgi on põhjust eeldada, et ka maksulaekumine suureneb vastavalt prognoositule,» rääkis Veermäe. «Täpsema hinnangu saame anda septembris, kui juuli töötasudelt tekib maksukohustus,» lisas ta veel.

Kõige enam on töölepinguga registreeritud uusi isikuid ehituse tegevusalal. Järgneb jaekaubandus, toidu ja joogi serveerimine, kinnisvaraalane tegevus ja maismaaveondus. Kokku on registreerinud 67 140 tööandjat 589 660 isiku töötamise.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts rääkis, et küsitlusele vastanud koja liikmed peavad oma hinnangutes riskantsemateks sektoriteks ümbrikupalga maksmisel just ehitust, majutust ja toitlustust, hulgi- ja jaekaubandust ning põllumajandust.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles