60-eurost meeste jopet analüüsiti kahes ekspertiisibüroos

Sulejope. Pilt ei ole looga seotud.

FOTO: Lauri Kulpsoo/ Postimees

60eurone meeste jope kuulutati tarbijakaebuste komisjonis tootjapoolse defektiga tooteks alles siis, kui teine ekspertiisibüroo esimese ekspertiisiakti tulemused ümber lükkas ja tarbija kaebusega nõustus.

Mullu 8. aprillil ostis klient Envy kauplusest Tallinnas meeste jope, mis maksis 59,90 eurot. 10. märtsil esitas ta pretensiooni ja soovis jope välja vahetada, kuna varruka ja õla piirkonnas oli rõivaeseme kangas kulunud ja rikutud. Jopet oli väidetavalt kantud perioodil detsembrist 2013 kuni märtsini 2014.

Olukorra lahendamiseks tellis pood Nora Kasemaa Ekspertiisibüroolt ekspertiisiakt, mis tuvastas aga jopel ekspluatatsiooni defektid. Büroo leidis, et ekspluatatsiooni defekt tekkis järjepideva välise mehaanilise hõõrdetoime tagajärjel kandmisel. Tootmise ja tehnoloogia defekte ei tuvastatud. Aktile tuginedes ei pidanud Envy kliendi kaebuse rahuldamist põhjendatuks.

5. juunil pöördus klient tarbijakaebuste komisjoni poole. Komisjoni istungil jäid pooled oma seniste seisukohtade juurde. Täiendavaid tõendeid kumbki ei esitanud. Komisjon vaatles seejärel vaidlusalust jopet ning tuvastas sellel kliendi etteheidetud puudused.

Komisjon küsis veelkord võimaliku kompromisslahenduse kohta, kuid pooled ei olnud sellega nõus. Komisjon nõustas tarbijat seejärel tema tõendamiskoormise osas, kuna rõivapoe poole pöördumise ajal oli jope ostumomendist möödas üle kuue kuu ning Envy oli antud vaidluses omapoolse tõendamiskoormise täitnud. Istungil lepiti kokku, et klient tellib täiendava ekspertiisi Balti Eksperdi OÜ-lt, misjärel teeb komisjon otsuse.

Balti Ekspert OÜ arvas, et jope parema varruka sisemisel küljel on oluline materjali kahjustus, mis on ka parema õla piirkonnas. Jope kinniseks on kasutatud tõmblukku ning sellega paralleelselt takjakinnist. Jope tõmbluku avamisel ja sulgemisel toimub parema varruka paratamatu kokkupuude takjakinnisega (nähtav takjakinnisel), mis on hõõrdeteguriks materjalile. Vasaku varruka siseküljel kaenlaaugu piirkonnas on tehtud kümnekordne hõõrdumine takjakinnisega, mille tagajärg on karvasus.

Seega tuvastas ekspertiis, et jopel olevad vead tulenevad tootmisvigadest, mis on juba algselt sisseprojekteeritud takjakinnise ja materjali valiku suhtest.

Komisjon selgitas, et tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Eelnev tähendab seda, et kui toote puudus ilmneb varem kui kuue kuu jooksul arvates toote ostumomendist, on tootel esineva puuduse tõendamise kohustus kauplejal. Antud vaidluses on kaupleja omapoolse tõendamiskoormise täitnud ning tuvastanud, et jopel etteheidetud puudused on tekkinud selle kasutamise käigus.

Tarbija kaupleja seisukohaga ei nõustunud ning tellis puuduse iseloomu tuvastamiseks täiendava ekspertiisi. Täiendava ekspertiisi kohaselt on jopel tootmisvead, mis tulenevad jope materjali ja detailide kasutusest. Nii on paratamatu, et jope paremale varrukale tekivad kulumisjäljed, kui tarbija kasutab jope vasakul poolel asuvat taskut. Varrukas puutub paratamatult kokku enne taskut asuva takjakinnisega, mis jääb varrukasse kinni. Komisjon nõustub täiendava ekspertiisi tulemusega, kuna tuvastas samad puudused jope vaatlusel komisjoni istungil.

«Seoses jopel tuvastatud tootmisvigade iseloomuga – materjali valik ja detailide asukoht – peab komisjon põhjendatuks tarbija nõuet jope müügilepingust taganemise osas, kuna jope parandamine või asendamine ei kõrvalda ilmselt jopel etteheidetud puudusi,» teatas komisjon otsuses.

Seega komisjon rahuldab tarbija kaebuse. Tarbijakaebuste komisjon teeb Envyle ettepaneku tagastada tarbijale jope eest tasutud ostuhind 59,90 eurot.

Envy kaupluse, mis on registreeritud firmana OÜ Geoplast, esindaja Armo Avila kinnitas Tarbija24-le, et firma kavatseb tarbijakaitseameti otsust täita ning ettevõttel pole otsusele rohkem midagi täiendavalt lisada.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles