Nördinud lugeja: kuidas sai Europark jälile minu isikule?

Europark paneb rikkujale trahvi­kviitungi koja­mehe vahele, kui rikku­ja trah­vi ei mak­sa, hak­kab temaga tege­lema in­kasso­firma.

FOTO: Too­mas Tatar

Postimehe Tarbija24 portaali poole pöördus lugeja, kes uuris, kuidas teeb parkimisfirma autoomaniku isiku kindlaks, kui ainsaks infoks parkijast on auto registrinumber.
 

«Ütleme, et parkisin oma auto Europarki ja ei maksnud selle eest, siis kuidas saadakse teada minu isik vaid sõiduki registrinumbri järgi? Maanteeameti register pole ju ei parkimis- ega inkassofirmale ligipääsetav?» küsib lugeja.

Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialisti Mari-Jaana Adamsi edastusel ei ole tõepoolest ei Europarkil ega inkassofirmadel ligipääsu sõidukite omanikuandmetele.

«Liiklusseadusest tulenevalt on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel, notaril, kohtutäituril ja samuti liikluskindlustuse seaduses sätestatud Eesti Liikluskindlustuse Fondil õigus juurde pääseda seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele. Riigiga või kohaliku omavalitsusega sõlmitud halduslepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on õigus juurde pääseda andmetele, mis on talle vajalikud avalike ülesannete täitmiseks,» selgitas Adams ning lisas et ei Europark ega inkassofirmad kuulu ühegi eelpoolnimetatud kriteeriumi alla.

«Seega maanteeamet sõidukite omanikuandmeid neile ei väljasta,» kinnitas Adams.

Maanteeametilt on õigus kontrollida liiklusregistrisse kantud andmete töötlemise eesmärki ning seaduslikkust, esitades kirjaliku järelpärimise, millele on töötleja kohustatud vastama, lisas Adams.

Europarki tegevjuhi Karol Kovaneni sõnul on neil parkimise eest maksmata jätnud klientidest olemas sõiduki number ja salvestus (pilt pargitud autost - toim.). «Selle info edastame maksamata trahvide puhul inkassofirmale, kes siis oma kasutuses olevaid andmebaase ja ka avalike andmebaase, millele tal on ligipääs, kasutab ja jõuab nii auto omaniku ja vastutava kasutajani,» selgitas Kovanen.

Siiski tunnistas Kovanen, et alati ei pruugi ka inkassofirma autoomanikuni jõuda. «Kui nii on ja kui antud sõidukiga pannakse toime regulaarseid rikkumisi, siis me lukustame sõiduki kuni omaniku saabumiseni, koostame akti ja tuvastame isiku,» kirjeldas Kovanen tavapärast praktikat.

Margus Aule OÜ Julianus Inkassost märkis, et isikuandmeteni jõudmine on inkassofirma äriprotsessi detail, mida nad avalikkusega ei jaga. «Võin vaid öelda, et tegemist on avalike andmebaasidega. Sõidukite riiklikule registrile me ligi ei pääse, aga avalike andmete ristkasutamisel, mis alati ei ole küll täiuslikku tulemust andev, võime jõuda autoomanikuni küll. Sageli võib see võtta kaua aega, seetõttu ongi seletatavad parkimistrahvide sissenõuded, mis jõuavad inimeseni alles aasta või hiljem selle toimumisest,» märkis Aule.

Isiku kindlakstegemisel võib «abiks» olla parkimise eest mittetasunud parkija uuestiparkimine. Teisel korral maktes jõuavadki andmed Europarki ja tuvastatakse esimese parkimise teinud autoomaniku nimi.

 
Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles