Isikuandmete kustutamiseks oleks vaja juhendit

Uuriti ka nutitelefone.

FOTO: AP/Sanpix

Andmekaitse inspektsioon hindas olukorra elektroonikaseadmete utiliseerimise ehk jäätmekäitluse osas üldjoontes heaks, kuid näeb siiski vajadust koostada juhend seadmetest isikuandmete kustutamiseks. 

«Märkasime mõningast probleemi jäätmekäitleja ja jäätmevaldaja vahelistes lepingutes, kus ei ole alati fikseeritud jäätmekäitleja konfidentsiaalsuskohustus. Samuti võiks jäätmekäitleja mõelda elektroonikaseadmete valdaja informeerimisele, mis suunaks neid enne elektroonikaseadme üleandmist sealt eelnevalt kõik andmed kustutama,» ütles andmekaitse inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

Ettevõtete vastuste analüüs näitas vajadust koostada juhendmaterjal, kus asutustele, ettevõtetele ja eraisikutele selgitatakse, kuidas kustutada seadmetest isikuandmeid nii, et neid ei saaks enam kasutada.

Andmekaitse inspektsioon korraldas juunis seire elektroonikaseadmete ja -romude utiliseerimise teenust pakkuvate ettevõtete seas, et saada ülevaade isikuandmete kustutamisest e-seadmete utiliseerimisel. Vaatluse all olid andmete salvestamist ja taasesitamist võimaldavad seadmed, näiteks laua- ja sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, välised mäluseadmed (CD-ROM, mälupulk, väline kõvaketas), salvestamist võimaldavad kaamerad, navigeerimisseadmed ja muu sarnane.

Seires osalemiseks saadeti vastav küsimustik kümnele ettevõttele, millest seitse küsimustikule ka vastas. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles