Lugeja küsib: kas elatist on võimalik maksta ka esemetes?

Jalatiste ostmine läheb elatisena arvesse vaid eri kokkuleppe korral.

FOTO: SCANPIX

«Olen lapse isa, kes on iga kuu kohustatud maksma lapse eest alimente 191.- eurot. Lapse ema väidab, et ta ei saa lapsele alla 90euroseid jalanõusid jne.  Kas alimente on võimalik maksta ka esemetes (riided, jalanõud jne.), näidates tšekke?  Kas mina saan nõuda emalt tšekke või mingit tõestust, et ta on lapse peale kulutanud alimendid?  Kas sellisel juhul, kui laps on pool kuud minu juures ja pool kuud ema juures peab ikka alimente maksma? Kui laps on minu juures, siis kulub lapsele minu juures samuti toidule raha ja muud elamiskulud,» kirjutab isa.

«Hetkel olen töötu ja uue elukaaslasega on teine laps kolme kuu pärast tulemas. Kas saab alimentide summat enne uue lapse sündimist väiksemaks taotleda?  Kuna olen pool aastat töötu olnud, siis ei ole kuidagi suutnud maksta mingi alimente ja lapse ema pöördus kohtutäituri poole, kuigi ta teadis ja sai sellest aru, et olen töötu. Leppisime kokku, et hiljem kui võimalus tekib maksan tagasi. Kas mul on ka selles osas mingeid õigusi ja võimalusi? Hetkel lisandus veel alimentide võlale ka kohtutäituri tasu, mille suuruseks on ligikaudu 600.- eurot. Seega algsest võlast sai topelt suurusega võlg,» kirjutab isa.

Vastab jurist  Hanna Kivirand õigusbüroost Puurits & Partnerid.

Lapsest lahus elaval vanemal on võimalus täita lapse ees ülalpidamiskohustust vahetult ehk osta lapsele vajalikke asju ja maksta näiteks lapse treeningute arveid. Selline võimalus on olemas juhul, kui vanemad on eelnevalt sõlminud sellekohase kokkuleppe. Reeglina täidab lahus elav vanem oma ülalpidamiskohustust siiski elatist makstes.

Kui elatis on juba kohtuotsusega välja mõistetud, tuleb elatisraha maksta vastavalt kohtuotsusele, vastasel juhul võib last kasvatav vanem pöörduda kohtutäituri poole ja nõuda maksmata jäänud elatisraha (vaatamata sellele, et lahus elav vanem on tegelikult lapsele elatisraha ulatuses vajalikke esemeid soetanud). Elatist saav vanem peab küll elatisraha kasutama lapse huvides, kuid samas ei ole tal kohustust esitada elatist maksvale vanemale kuludokumente lapsele tehtud kulude tõendamiseks.

Kui laps veedab mõlema vanemaga võrdse osa ajast, ei peaks kumbki vanem elatist maksma, sest ajal, mil laps parasjagu emma-kumma vanema juures viibib, täidab see vanem oma ülalpidamiskohustust ju vahetult. Kui elatise väljamõistmise ajal oli lapse elukoht püsivalt ema juures, kuid nüüd elab laps võrdselt mõlema vanema juures, on põhjendatud pöörduda kohtuotsuse muutmiseks kohtu poole. Elatise vähendamiseks võib anda alust ka asjaolu, et Teie poolt ülalpeetavate isikute arv on suurenud.

Kui otsustate kohtuotsuse muutmiseks pöörduda kohtu poole ja kohus peab Teie nõuet põhjendatuks, ei muudeta kohtuotsust tagasiulatuvalt ehk siis praeguseks tekkinud elatisvõlg tuleb Teil ikkagi tasuda.

Loe lisaks nõuandeid samal teemal või küsi tasuta nõu vastused.ee lehel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back