Kas lapse esimesse klassi minekul on õigus saada töölt vaba päev?

Kooliaasta algab aabitsaga.

FOTO: Peeter Langovits

Tööinspektsiooni sõnul ei kohusta kehtiv töölepingu seadus tööandjat andma vaba aega töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi. 

Samas paljud tööandjad võimaldavad seda reeglitega töökorraldusele või poolte kokkuleppel. Seega juhul kui ettevõttes on töökorralduse reeglid või sisekorraeeskirjad, tasuks sealt järele vaadata, ehk on seal selline õigus kirjas.

Juhul, kui tööandja ei ole nõus andma töötajale vaba päeva esimese koolipäeva puhul ja töötajale ei tule sellist õigust ka näiteks töösisekorraeeskirjadest, ei saa töötaja tööandjalt seda nõuda. Samas ei tule lapse kooliminek vanemale ootamatult ning töötajal eelnevalt piisavalt aega tööandjaga sel teemal arutamiseks ja oma soovist teatamiseks ning sobivate lahenduste leidmiseks.

Nii töötaja kui tööandja peavad teineteise suhtes käituma heas usus, mõistlikult ja teise poole huvidega arvestades. Seega, kui töötaja teatab tööandjale piisavalt varakult soovist saada lapse esimesse klassi mineku puhul vaba aega, peaks mõistlik tööandja töötajale seda ka võimaldama.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles