Lugeja küsib: kas kindlustusfirma võib avariilist autot lõputult menetleda?

Autoremont.

FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees

«Umbes kuu aega tagasi juhtus sõidukiga avarii, mille järel toimetasin sõiduki kindlustusandja koostööpartneri juurde. Viie päeva jooksul saadeti koostööpartneri poolt kindlustusandjale pakkumine. Peale seda kui esimene kord kindlustusfirmasse helistasin (kahe nädala möödumisel), siis väideti, et selliste suurte kahjudega lähebki vähemalt kaks nädalat aega ning minuga võetakse ise ühendust. Nädal aega hiljem helistasin uuesti ning väga ülbe suhtumisega klienditeenindaja vastas mulle, et mul ei ole mõtet helistada, nad annavad ise teada. Küsimuse peale, et kas sellega võib minna ka mitu aastat, vastati mulle lühidalt: «Just.» Kas seadusega ei olegi sätestatud mingit kindlat menetlemisaega ja kas on normaalne, et kindlustusfirmal puuduvad ka kõige elementaarsemad eetikanormid?» küsib Tarbija24 lugeja.

Vastab Liikluskindlustuse fondi juht Mart Jesse:

Liikluskindlustuse seadus sätestab, et liikluskahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus tuleb teha kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, arvates hüvitamiseks kohustatud kindlustusandjale nõude esitamisest. Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus või kindlustuse komisjoni menetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, pikeneb tähtaeg nimetatud menetluse aja võrra. Samuti pikeneb tähtaeg, kui hüvitamise otsustamine või hüvitamine viibib hüvitise taotlejast sõltuva asjaolu tõttu.

Ilma üksikasju teadmata on konkreetsele juhtumitele aga väga raske hinnangut anda. Praktikas aetakse teinekord segamini hüvitamisotsuse tegemist ja sõiduki remontimist, mis ei ole kattuvad terminid. Remondi teostamist võib näiteks mõjutada ka varuosade tarneaeg, mis ei võimalda kohest sõiduki remontimist.

Kui kannatanu hinnangul on kindlustusjuhtumi asjaolud selged ja objektiivseid takistusi sõiduki remontimiseks ei esine, soovitame pöördada hinnangu ja edasiste juhtnööride saamiseks LKFi poole.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles