Riik teeb kütteõli kasutajate elu kibedaks
Täiendatud kell 11.57.

Õliküte.

FOTO: Egert Kamenik

Õliküttel olevad kohalike omavalitsuste asutused, korteriühistud ning eramajad võivad eriotstarbelist diislikütust ja kerget kütteõli kütmiseks kasutada ainult veel tänavuse kütteperioodi lõpuni ehk tuleva aasta 1. maini. Edasipidi tuleb arvestada 38-protsendilise hinnatõusuga.

«Kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks lubatakse kasutada eriotstarbelist diislikütust kuni 2015. aasta 1. maini ehk kütteperioodi lõpuni,» selgitas Raplamaa Sõnumitele rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Lauri Lelumees. «Seega on õliküttel kodutarbijatel, korteriühistutel, ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel aega muudatusi kavandada ja ellu viia mõistliku aja jooksul.»

Kerge kütteõli kasutamine ja värvimine lõppeb veelgi varem - alates 2015. aasta 1. jaanuarist.

Lelumehe sõnul on kerget kütteõli või eriotstarbelist diislikütust kasutanud isikud, kellel alates jaanuarist või maist 2015 ei ole lubatud erimärgistatud vedelkütuseid enam tarbida, kohustatud võõrandama oma valduses olevad kütusejäägid ühe kuu jooksul kütusemüüjale või aktsiisilaopidajale.

«Eraisik, kellel on erimärgistatud vedelkütuseid kokku alla 100 liitri, võib kütusejääkide edasiseks kasutamiseks maksta sellelt erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe,» lisas Lelumees. Erimärgistatud kütuste kütteainena kasutavate isikute jaoks kütuse hind 2015. aasta sügisest 38 protsenti kallim, sest aktsiisisoodustus kaob.

«Nii aktsiisiseaduse kui ka vedelkütuse erimärgistamise seaduse alates 2015. aastast jõustuvad muudatused tulenevad koalitsioonilepingust, milles nähakse ette erimärgistatud vedelkütuse lubatud kasutusala piiramine,» selgitas Lelumees muudatuste seadusandlikku päritolu. 

«Aktsiisitõus mõjutab enim omavalitsusi, kus õliküttel hooneid on rohkem ja tarbitav kogus suurem,» ütles Lelumees, kelle hinnangul kasutatakse erimärgistatud kütust 182 kohaliku omavalitsuse hoone kütmiseks. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles